Ugrás a tartalomra

Az Erasmus+ program bemutatása


Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.
Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

 

Mi az Erasmus+ program célja ?

 

•    A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.

•    A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával.

•    A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.

•    A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

 

Kiknek szól az Erasmus+ program?

 

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

 

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

 

1. Mobilitás
•    Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitása
•    Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
•    Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
•    Ifjúsági cserék és ifjúságsegítők mobilitása
2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
•    Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között
•    Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés
•    Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés
•    Informatikai támogató platformok
•    Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek
3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
•    Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
•    Jövőbeni kezdeményezések
•    Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
•    Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
•    Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése
Milyen szektorokat támogat az Erasmus+ program?
•    Köznevelés 
•    Felsőoktatás 
•    Szakképzés 
•    Felnőtt tanulás 
•    Ifjúságügy és sport 

 

Mely országok vesznek részt az Erasmus+ programban?

 

A program teljes jogú résztvevői:
•    az Európai Unió tagállamai
•    Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország, 
Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében):
•    szomszédos partnerországok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország
•    további partner országok és régiók
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Tempus Közalapítvány (hazai közreműködő szervezet a sikeres pályázatok lebonyolításában): 

https://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus

A projekt célja a készségek és kompetenciák fejlesztése az autóipar ökológiai innovációjának fellendítése érdekében, továbbá egy olyan jól képzett oktatói csoport létrehozása, amely képes hozzájárulni a járművek tulajdonságainak javításához, hogy azok a környezetre kevé

 

A projekt legfőbb célja oktatástechnológia bevezetése talajtanba, egységes globális talajklasszifikáció bevezetése az oktatásba WRB alapon, illetve talajtani mobilapplikáció fejlesztése.

A JOIN-RISe projekt fő célja, hogy a felsőoktatásban tanuló STEM-hallgatók kritikusan gondolkodó, a fenntartható fejlődési célok iránt teljes mértékben elkötelezett polgárokká váljanak.

Az ELPIS-projekt fő célja, hogy a jobb és egységesebb alapképzés révén javítsa a palliatív gondozás oktatásának minőségét az EU-ban.

A LEARN & EXCHANCE projekt fő célja a digitális átalakulás területén újszerű MOOC-ok tervezése, fejlesztése, megvalósítása, validálása és használatának megkezdése az oktatási gyakorlatban, különös tekintettel az információs készségek igényeire.

A projekt innovatív céljai közé tartozik a fiatalok célzott tanulási lehetőségeinek kiaknázása, a konkrét készségek fejlesztése, valamint hozzájárul a fiatalok nemzetközi kapcsolatokkal/együttműködéssel kapcsolatos tudatosságának növeléséhez.

A projekt fő eredménye három egyetem együttműködése egy átfogó sportmenedzseri képzés létrehozására.

A CLIMATEMED projekt célja: (1) új tananyag létrehozása az éghajlatváltozás egészségügyi hatásairól az orvosi egyetemek számára, különös tekintettel az e hatások megelőző intézkedéseire; (2) hogy támogassák az éghajlatváltozást és az egészségügyet mint horizontális prio

Az AENEID egy új oktatási paradigma, amely az idegsebészet területét forradalmasítja.

Feliratkozás a következőre: ERASMUS +