Ugrás a tartalomra
INNOVATÍV NÉMET NYELVOKTATÁSI- ÉS NYELVTANULÁSI ANYAG AZ ÁPOLÁSI SZEKTORHOZ KAPCSOLÓDÓAN
Interjú az „Innovatív digitális nyelvtanulás az egészségügyi szektorban dolgozók számára” (2021-2-AT01-KA220-VET-000049281) című pályázat keretében megvalósult projektről


Valós szituációkat bemutató online nyelvtanulási csomag kidolgozása volt a célja annak az IDEAL projektnek, mely tematikailag kifejezetten az ápolási feladatokra koncentrál, és a német ápolási szaknyelvtudás fejlesztését célozza. Tíz videó, valamint kétféle - a nyelvtanulóknak és…

Az RTIT>> projekt nyitórendezvényén megkezdődött a Duna régió innovációs potenciáljának erősítése

A „Knowhow közösségek az RTI-transzfer felgyorsításáért a Duna-régióban – RTIT>>” című projekt célja a kutatási eredmények és technológia kereskedelmi adaptációjának erősítése az anyagtudományban és -technológiában. Mindezt a kutatás, technológia és innováció transzfer számára kedvezőbb környezet megteremtésével igyekszik elősegíteni a Duna-régióban ezen a kulcsfontosságú területen. A projekt megvalósítását a montenegrói Tehnopolis Innovációs Vállalkozási Központ…

A közadat-újrahasznosítás jogi keretei tréning indul a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán! (PTE ÁJK)

A közszféra által kezelt adatvagyon, a közadatok üzleti vagy tudományos célú újrahasznosításában igen jelentős potenciál van, amely mind az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv, mind az üzleti partner számára előnyös lehet.


A tréning során az újrahasznosítást nehezítő jogi keretekről és kötelezettségekről, valamint ezek tisztázásáról szerezhetnek ismereteket a részt vevők. A tréning az adatbirtokos (közfeladatot ellátó) szervek és a potenciális adatfelhasználók részére is…

Adatvagyon-hasznosítás és anonimizálás jogi keretei tréning indul a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán! (PTE ÁJK)

Az adatvagyon hasznosítása számos lehetőséggel kecsegtet, akár az üzleti szféra, akár a közszféra adatai tekintetében. Különös jelentősége lehet az egészségügyi (személyes) adatok statisztikai és tudományos kutatási célú hasznosításának.

 
A tréning során ennek összetett jogi kereteiről, jogszabályi megfelelőségről (compliance), az anonimizálás konkrét megvalósításáról, jogi megítéléséről és kapcsolódó kihívások megoldásáról…

Foundations for Futures Europe projekt tevékenységei

Az "Európa a polgárokért" program (Europe for Citizens Programme) keretében megvalósult tevékenységek összesítése letölthető formában a csatolt dokumentumban találhatók. 

További információk a projektről annak weboldlán találhatók:

https://www.ffeproject.eu/

A Foundations for Futures Europe projekt az Európai Unió támogatásával, az „Európa a polgárokért” program keretében valósult meg.

SusDiver | Diverfarming mobilalkalmazás

A SusDiver app elérhető az App áruházakban, Android és Apple rendszerekre.

The diversity revolution | Diverfarming dokumentumfilm

Megjelent a youtube felületen a "The diversity revolution" című dokumentumfilm, mely a Diverfarming projekt során készült arról, hogyan zajlottak a kísérletek az egyes esettanulmányokban.

Magyar nyelven: https://www.youtube.com/watch?v=GbP5HnfawcM

Talajtani és oktatási konferencia a System című Erasmus+ projekt keretében

A talajosztályozás szerepe az oktatásban: városi talajok és hatásuk Pécs város lefolyási viszonyaira

PTE Horizon Europe Cluster 6 tájékoztató nap

Az Európai Bizottság várhatóan 2022. november végén teszi közzé a Horizon Europe 2023-2024 évekre szóló munkaprogramját, mely az időszak pályázati felhívásainak tervezett adatait tartalmazza. Az időszakban való sikeres pályázás elősegítése érdekében az NKFIH munkatársaival közösen tájékoztató napot tartunk ezekről a pályázati felhívás tervezetekről a Cluster 6 tekintetében.

Az információs nap 2022. november 14-én az egyetmi Teams felületen kerül megszervezésre.

Az információs…

A LEANBODY, a PTE ÁOK elit európai egyetemekhez felzárkóztató nemzetközi oktatásfejlesztési projektje

Eredményesen halad a PTE ÁOK anatómusai által elnyert európai uniós projekt (LEANBODY ERASMUS+ KA2 projekt), melyben horvát és cseh kollégák mellett cambridge-i anatómusokkal és a Karolinska Institutet oktatásfejlesztő és minőségirányítási szakembereivel gondoljuk újra az anatómiaoktatás hagyományainak értékeit a modern, globalizációs kihívások tükrében. A fókuszban a minőség, a magas bukási arányok, az oktatói-hallgatói mentális egészség és a meglévő oktatási hagyományok valódi…

Erasmus+ KA2-es „Partnerségi együttműködések a felsőoktatás területén KA220-HED (Cooperation partnership) 2022 őszi forduló

Az együttműködést célzó partnerségek keretében a résztvevő intézmények nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket valósíthatnak meg.

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet az általa koordinált Green AURA (HUHR/1901/3.1.1/0078) projekt keretében

Ajánlatkérés tárgya: A PTE által koordinált Green AURA (HUHR/1901/3.1.1/0078) projekt keretében interjú készítése
Ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 1.
Ajánlattétel módja: e-mail: toth.krisztian@pte.hu

Az ajánlatkérést a fenti kapcsolattartónak küldött e-mail kérésre küldjük meg a kérésben megjelölt e-mail címre, címzett részére.

Ajánlattételi felhívás a Tamped (HUHR/1901/4.1.2/0031 ) projekt keretében

A Tamped (HUHR/1901/4.1.2/0031) horvát-magyar projekt keretében kézikönyv összeállítását vállalta a PTE, amelyben az érintett szakamberek ismertetnék a tehetségazonosítás és tehetséggondozási foglalkozások módszertani kérdéseit. A kézikönyv célja, hogy szakmai támogatást nyújtson más iskoláknak tehetséggondozási programjuk kidolgozása, megvalósítása során.

Ajánlattételi felhívás a Tamped (HUHR/1901/4.1.2/0031 ) projekt keretében

A Pécsi Tudományegyetem TaMPeD (HUHR/1901/4.1.2/0031) nevű nemzetközi projektje kapcsán promóciós ajándékok beszerzését tervezi.

Kérem, legyenek kedvesek ajánlatot küldeni 05.31-ig a mellékletben felsorolt tételekre.

Ajánlattételi felhívás a Tamped (HUHR/1901/4.1.2/0031 ) projekt keretében

 

A Pécsi Tudományegyetem Tamped (HUHR/1901/4.1.2/0031) című nemzetközi pályázatának keretében háromnapos tábort szervez felsős általános iskolás diákok számára, 2022.05. 23-25 között. A táborban 20 horvát diák, 4 horvát tanár, 10 magyar diák és 5 magyar tanár vesz részt, összesen 39 fő.

A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet az általa koordinált Green AURA (HUHR/1901/3.1.1/0078) projekt keretében

Ajánlatkérés tárgya: A PTE által koordinált Green AURA (HUHR/1901/3.1.1/0078) projekt keretében a projekt weboldalához csatlakozó online fórum és piactér kialakítása, a Pécsi Tudományegyetem által alkalmazott, https://openup.pte.hu/ platform mintájára
Ajánlattételi határidő: 2022. február 17.
Ajánlattétel módja: e-…