Ugrás a tartalomra
Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND, illetve European Joint Programme COFUND (EJP COFUND) programok, illetve ezen programok működési mechanizmusát követő egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet…

A Horizont Európa Digitális Kulcstechnológiák (KDT) partnerségbe való bekapcsolódás támogatása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a a hazai forrás biztosítása révén magyar pályázók bekapcsolódhassanak az Európai Unió Horizont Európa programja keretében a Digitális Kulcstechnológiák partnerség (Key Digital Technologies – KDT) KDT Közös Vállalkozás által menedzselt pályázataiba.

Bővebben:…

Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.

Bővebben:…

Komplex képzési nap civil szervezeteknek és kis-és közép vállalkozásoknak

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 2024. június 20án komplex képzési napot hirdet KKV-k és civilszervezetek számára az adatvédelem, a (köz)adatvagyon-hasznosítás, anonimizálás, továbbá a digitális és adat alapú egészségügyi technológiák értékelése, valamint a szerzői jog és iparjogvédelem témákban.

A képzési nap során 3 előadást hallhatnak az érdeklődök a fenti témákban a PTE Állam és Jogtudományi Karán egyetemi oktatóktól. Az…

Új technológiai képzések az Adat-EDIH projektben!

Az adattudomány és a technológiai innováció dinamikusan fejlődő világában való üzleti hasznosítási lehetőségeket bemutató újabb képzések érhetők el a Magyar Adat EDIH programban. A Budapesti Műszaki Egyetem Ipar4.0 Technológiai Központjának induló képzései az adattudomány és az innováció üzleti  kiaknázásához nyújtanak segítséget. A képzések elérhetők a BME Ipar4.0 Technológiai Központ…

Megkezdődött a DRWO4.0 Projekt

A „Duna régió faipari átalakulási modellje az ipar 4.0 irányába – DRWO4.0” című projekt célja az ipari átalakulás és az ipar 4.0-ra való átállás előmozdításához szükséges készségek fejlesztése az erdő- és fagazdálkodás területén. Mindezt egy transzformációs modell közös kidolgozásával kívánja elérni az együttműködő 14 partner. A Duna régió 11 országában működő partnerek helyzetelemzést követően kialakított modellt kisléptékben is kipróbálják és a…

Ismét Adatvagyon-Hasznosítás És Anonimizálás Jogi Keretei Tréning a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán! (PTE ÁJK)

Az adatvagyon hasznosítása számos lehetőséggel kecsegtet, akár az üzleti szféra, akár a közszféra adatai tekintetében. Különös jelentősége lehet az egészségügyi (személyes) adatok statisztikai és tudományos kutatási célú hasznosításának.

Időpont: 2024.05.15. 14.00-17.00
Helyszín: PTE Rektori Hivatal Szenátusi Terem (7622 Pécs, 48-as tér 1.)

Ismét Közadat-Újrahasznosítás Jogi Keretei Tréning a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán! (PTE ÁJK)

Azokat a gazdasági társaságokat, valamint a civil- és közszféra szervezeteit várjuk, amelyek a közadatok újrahasznosításában érdekeltek vagy érdeklődnek a téma iránt.

Időpont: 
Moodle tananyagok elérhetősége: 2024.05.14. 15.00
Online élő konzultáció: 2024.05.16. 17.00-18.00

A közszféra által kezelt adatvagyon, a közadatok üzleti vagy tudományos célú újrahasznosításában igen jelentős potenciál van, amely mind az adatot…

INNOVATÍV NÉMET NYELVOKTATÁSI- ÉS NYELVTANULÁSI ANYAG AZ ÁPOLÁSI SZEKTORHOZ KAPCSOLÓDÓAN
Interjú az „Innovatív digitális nyelvtanulás az egészségügyi szektorban dolgozók számára” (2021-2-AT01-KA220-VET-000049281) című pályázat keretében megvalósult projektről


Valós szituációkat bemutató online nyelvtanulási csomag kidolgozása volt a célja annak az IDEAL projektnek, mely tematikailag kifejezetten az ápolási feladatokra koncentrál, és a német ápolási szaknyelvtudás fejlesztését célozza. Tíz videó, valamint kétféle - a nyelvtanulóknak és…

Az RTIT>> projekt nyitórendezvényén megkezdődött a Duna régió innovációs potenciáljának erősítése

A „Knowhow közösségek az RTI-transzfer felgyorsításáért a Duna-régióban – RTIT>>” című projekt célja a kutatási eredmények és technológia kereskedelmi adaptációjának erősítése az anyagtudományban és -technológiában. Mindezt a kutatás, technológia és innováció transzfer számára kedvezőbb környezet megteremtésével igyekszik elősegíteni a Duna-régióban ezen a kulcsfontosságú területen. A projekt megvalósítását a montenegrói Tehnopolis Innovációs Vállalkozási Központ…

A közadat-újrahasznosítás jogi keretei tréning indul a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán! (PTE ÁJK)

A közszféra által kezelt adatvagyon, a közadatok üzleti vagy tudományos célú újrahasznosításában igen jelentős potenciál van, amely mind az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv, mind az üzleti partner számára előnyös lehet.


A tréning során az újrahasznosítást nehezítő jogi keretekről és kötelezettségekről, valamint ezek tisztázásáról szerezhetnek ismereteket a részt vevők. A tréning az adatbirtokos (közfeladatot ellátó) szervek és a potenciális adatfelhasználók részére is…

Adatvagyon-hasznosítás és anonimizálás jogi keretei tréning indul a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán! (PTE ÁJK)

Az adatvagyon hasznosítása számos lehetőséggel kecsegtet, akár az üzleti szféra, akár a közszféra adatai tekintetében. Különös jelentősége lehet az egészségügyi (személyes) adatok statisztikai és tudományos kutatási célú hasznosításának.

 
A tréning során ennek összetett jogi kereteiről, jogszabályi megfelelőségről (compliance), az anonimizálás konkrét megvalósításáról, jogi megítéléséről és kapcsolódó kihívások megoldásáról…

Foundations for Futures Europe projekt tevékenységei

Az "Európa a polgárokért" program (Europe for Citizens Programme) keretében megvalósult tevékenységek összesítése letölthető formában a csatolt dokumentumban találhatók. 

További információk a projektről annak weboldlán találhatók:

https://www.ffeproject.eu/

A Foundations for Futures Europe projekt az Európai Unió támogatásával, az „Európa a polgárokért” program keretében valósult meg.

SusDiver | Diverfarming mobilalkalmazás

A SusDiver app elérhető az App áruházakban, Android és Apple rendszerekre.

The diversity revolution | Diverfarming dokumentumfilm

Megjelent a youtube felületen a "The diversity revolution" című dokumentumfilm, mely a Diverfarming projekt során készült arról, hogyan zajlottak a kísérletek az egyes esettanulmányokban.

Magyar nyelven: https://www.youtube.com/watch?v=GbP5HnfawcM

Talajtani és oktatási konferencia a System című Erasmus+ projekt keretében

A talajosztályozás szerepe az oktatásban: városi talajok és hatásuk Pécs város lefolyási viszonyaira