Ugrás a tartalomra

Ismeretek kibővítése az elektrokémia, a nanotechnológiák, valamint a nanoanyagokkal módosított elektrokémiai érzékelők előállításához a cukorbetegség diagnózisához.

A GreenPE egy innovatív testnevelési (PE) tanterv környezeti és egészségügyi fenntarthatóságra gyakorolt hatását fogja megteremteni, létrehozni és validálni.

A Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (2018-2.1.5-NEMZ) pályázati felhívás keretében a PTE konzorciumi partnerként vesz részt a HABRIA elnevezésű projektben. 

A retinális betegségek esetén a sérült sejtek pusztulását egy, a környező szövetet érintő másodlagos sejthalál is kíséri, melyet ‘bystander effect’-nek (BE) neveznek.

Közép-Európában nagy mennyiségű kőolajat és földgázt t

Az EuPRAXIA-DN egy új MSCA Doktori Hálózat egy 10 fős ösztöndíjas csoport számára egyetemek, kutatóközpontok és ipar között, amely interdiszciplináris és ágazatközi plazmagyorsító kutatási és képzési programot fog végrehajtani ehhez az új kutatási infrastruktúrához.

Az EuPRAXIA egy kompakt és innovatív, plazma technológián alapuló gyorsítóberendezés, melyet 2021-ben felvették európai prioritásként az ESFRI stratégiailag fontos kutatási infrastruktúrákra vonatkozó ütemtervébe.

A részecskegyorsítók széles alkalmazási körben elsődleges fontosságú eszközöknek számítanak, mint például az alapvető részecskefizika, magfizika, fényforrások, képalkotás, neutronforrások, nukleáris hulladék transzmutációja.

 

A projekt legfőbb célja oktatástechnológia bevezetése talajtanba, egységes globális talajklasszifikáció bevezetése az oktatásba WRB alapon, illetve talajtani mobilapplikáció fejlesztése.

A GOLIAT átfogó célja, hogy jellemezze és nyomon kövesse a rádió- és elektromágneses hullámoknak való kitettséget, különösen az 5G-t, új betekintést nyújtson azok lehetséges neuropszichológiai és biológiai hatásaiba, valamint megértse a kockázatok észlelését és kommunik

Feliratkozás a következőre: TTK