DRYvER - Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks

Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks

A folyami hálózatok a Föld biodiverzitásának leginkább kritikus területei közé tartoznak. Kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak (pl. ivóvíz és élelmiszer-ellátás, éghajlat-szabályozás), amelyek nélkülözhetetlenek az emberi jólét fenntartásához. Az éghajlatváltozás és a növekvő emberi vízfelhasználás miatt több folyó és patak kiszáradóban van, amely pusztító hatással van a biodiverzitásra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra. Jelenleg a globális folyami hálózat több mint felének van kiszáradó ága, amelyek száma drámai módon nő. A kiszáradó folyami hálózatok (DRN) azonban a tudósok és a politikai döntéshozók részéről kevés figyelmet kaptak, a nyilvánosság nem ismeri ezek fontosságát. Következésképpen nincs hatékony integrált biodiverzitás megőrzés és nincs az éghajlatváltozással szembesülő DRN-eket érintő ökoszisztéma-kezelési stratégia.
Egy 25 szakértőből (11 országból - Európa, Dél-Amerika, Kína és Amerikai Egyesült Államok), álló multidiszciplináris csoport EU-s erőfeszítésekkel azt fogja vizsgálni, hogy a klímaváltozás az éghajlatváltozás, az áramlási rendszerek változásán és a vízfelhasználáson keresztül, milyen lépcsőzetes hatással van a biodiverzitásra, a DRN-ek ökoszisztéma funkcióira és ökoszisztéma-szolgáltatásaira. A DRYvER (DRYing riVER hálózatok) össze fog gyűjteni kilenc fókuszbeli DRN (esettanulmány) adatait (EU-ból és CELAC-ból), hogy kidolgozzon egy Európában és az egész világon alkalmazható metarendszer-keretet. Ezenkívül létre fog hozni alapvető tudáson alapuló stratégiákat, eszközöket és iránymutatásokat a DRN-ek költséghatékony adaptív kezelésére. Az érdekelt felekkel és a végfelhasználókkal szorosan együttműködve a DRYvER stratégiákat fog kidolgozni a DRN-kben az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és az azokhoz való alkalmazkodásra, integrálva a hidrológiai, ökológiai (beleértve a természet alapú megoldásokat), társadalmi-gazdasági és politikai perspektívákat. A DRYvER végeredményei hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez, és az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatás élvonalába helyezik Európát.
 

Digitourism

Digitourism

Számos felmérés bizonyítja, hogy a digitális valóság (virtuális valóság és kiterjesztett valóság) sokféle ágazatban fontos piaci trendnek számít, és Észak-Amerika vezető szerepet tölt be ezen a területen. Az idegenforgalom sem kivétel ez alól, és az európai turizmus szektornak meg kell újítania a technológiai megoldásait, de ez az innováció állami támogatást igényel.
Annak érdekében, hogy a turisztikai szervezetek, fejlesztő cégek és a piacon jelen levő kis- és középvállalatok képesek legyenek ezt az egyedülálló lehetőséget megragadni a legmegfelelőbb támogatási politikák segítségével, kilenc partnerszervezet nyolc országból (FR, IT, HU, UK, NO, ES, PL, NL) úgy döntött, hogy felmérik a jelenlegi támogatásokat és javaslatokat fogalmaznak meg a releváns Irányító Hatóságok számára. A javaslatok a következő években megjelenő pályázati kiírások tartalmára, értékelési szempontokra vonatkoznak, a PTE által befolyásolandó szakpolitikai eszköz a GINOP program 2. prioritása. A projektben regionális és helyi hatóságok, fejlesztési ügynökségek, nonprofit szervezetek és egyetemek dolgoznak együtt.
A projekt két fázisra oszlik: első három évében megvizsgálják a sikeres fejlesztéseket, a szervezetek megfogalmazzák fejlesztési igényeiket és javaslatokat tesznek a többi partner igényeire reagálva, saját országukban korábban működő sikeres támogatási programok bevezetésének ajánlásával. Tapasztalataikra és a bevont szakértők így minden partner segíti a többi partnerország támogatáspolitikájának fejlesztését a digitális valóság eszközeinek turisztikai alkalmazása kapcsán. A harmadik év végére a közösen megfogalmazott javaslatokból a partnerek egy akciótervet állítanak össze. A projekt utolsó két éve az akcióterv végrehajtásának, a támogatáspolitikára gyakorolt hatásának ellenőrzésével telik.
A fenti cél értekében minden partner együttműködik a kapcsolódó szakpolitikai program irányító hatóságával, amely a PTE által megcélzott program esetében a Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága.
Az együttműködés lehetővé teszi a strukturális alapok hatékonyabb felhasználását a virtuális valóság turisztikai alkalmazásában előmozdítását.

ODYSSEUS - Coal-to-liquids supply chain integration in view of operational, economic and environmental risk assessments under complex geological settings

Coal-to-liquids supply chain integration in view of operational, economic and environmental risk assessments under complex geological settings, ODYSSEUS

A pályázat célja az európai, bonyolult földtani helyzetben lévő kőszén készletek hasznosításának kutatása gazdaságosan kinyerhető technológiák ajánlásával. Elérendő cél a szénből folyékony üzemanyaggá való átalakítás a legújabb felszíni technológiák (CTL, CTG) és in situ átalakítási eljárások, mint pl. a telepben tárolt gázok (CSG), felhagyott, és működő bányák üregeiben felhalmozódó gázok lecsapolására (CBM, CMM) és a felszín alatti elgázosítás (UCG) tisztaszén technológiáinak fejlesztése, beleértve a CO2 leválasztást, tárolást és átalakítást (CCS és CCU) is.
A támogatott tevékenységek: Mintagyűjtés és a minták elszállítása a Vasasi bányából a felszíni elgázosítási kísérletekhez laboratóriumi és demonstrációs méretben (15-20t), 3D földtani modell adatrendszerének előkészítése és átadása a modellépítéshez térinformatikai környezetben, szakértői konzultáció és látogatások, anyagvizsgálati mérések végzése, kiértékelése, tanulmányok készítése, kapcsolatépítés, tapasztalatcsere, az eredmények publikálása rendezvényeken és szakmai folyóiratokban.
 

Diverfarming - Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation

Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation — Diverfarming

A Diverfarming konzorcium az innovatív gazdálkodási és agrárgazdasági stratégiák kidolgozására és telepítésére jött létre a diverzifikáció és a fenntartható biogazdálkodás fejlődésének elősegítését célzó hosszú távú szemlélettel, az európai biodiverzitás megőrzésének és fokozódásának érdekében.

A projektben kidolgozott diverzifikált növénytermesztési rendszerek alkalmazása hozzájárul a mezőgazdaság hosszú távú ellenálló képességének növeléséhez, fenntarthatóságának javításához és gazdasági bevételeit az egész EU-ben. Mindezt a valós előnyök feltárásával és a diverzifikált termesztési rendszerek korlátozásainak, akadályainak minimalizálásával. Ezen túl előre meghatározott hat európai pedoklimatikus régió (dél- és északmediterrán, atlanti, kontinentális, pannon és boreális) egyedi jellemzőinek valamint a termelési értékláncok igényeinek figyelembevételével kerül kidolgozásra.

Ez a megközelítés biztosítani fogja: (i) a földterületek általános termelékenységének növekedését; (ii) a földterületek és mezőgazdasági inputok (víz, energia, gépek, műtrágyák, peszticidek) racionálisabb felhasználását; (ii) jobb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását a biológiai sokféleség és a talajminőség növekedéséért; (iii) az értékesítési láncok jobb szervezését az új, diverzifikált növénytermesztési rendszerekhez, alacsony energiafelhasználással; (iv) új piacokhoz való hozzáférést és alacsonyabb gazdasági kockázatokat új termékek bevezetése révén.

A diverzifikált növénytermesztési rendszereket az egyes pedoklimatikus régiókban található jellemző haszonnövények terepi esettanulmányaiban tesztelik.