Az Erasmus+ program bemutatása


Európának biztosítania kell polgárai számára a tudásalapú társadalomban szükséges oktatást, készségeket és kreativitást. Gyorsan változó világunkban a megújuló oktatási rendszereknek alkalmazkodniuk kell a tanítás és tanulás új formáihoz, kihasználva az új lehetőségeket. Az oktatás, a képzés és a nem formális tanulás fontos tényező a munkahelyteremtésben és Európa versenyképességének növelésében. Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma és sport megerősítésére.
Magyarországon a program megvalósítását a Tempus Közalapítvány koordinálja.

 

Mi az Erasmus+ program célja ?

 

•    A kulcskompetenciák és készségek fejlesztése, különös tekintettel a munkaerőpiac és a társadalmi kohézió szempontjából fontos készségekre; elsősorban tanulmányi célú mobilitások, illetve az oktatási-képzési intézmények és a cégek közötti együttműködés segítségével.

•    A minőség, az innováció és a nemzetköziesítés erősítése az oktatási-képzési intézményekben, elsősorban nemzetközi együttműködések segítségével, az oktatás-képzés világán túli szereplők bevonásával.

•    A szakpolitikai reformok és az oktatási-képzési rendszerek modernizációjának támogatása, elsősorban szakpolitikai együttműködésekkel, az Unió átláthatóságot és elismertetést szolgáló eszközeinek hatékonyabb használatával, valamint a jó gyakorlatok megosztásával.

•    A nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztése, a nyelvi sokszínűség és az interkulturális érzékenység támogatása.

 

Kiknek szól az Erasmus+ program?

 

A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek, fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen működő szervezetek munkatársai számára nyújt részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.

 

Milyen tevékenységeket támogat az Erasmus+ program?

 

1. Mobilitás
•    Pedagógusok, oktatók, oktatási és képzési szakértők, ifjúsági munkások mobilitása
•    Felsőoktatásban és szakképzésben tanuló diákok mobilitása (tanulmányok, munkaalapú tanulás, gyakornoki tevékenység)
•    Mesterfokú tanulmányokat végző diákok mobilitása (diákhitel-garancia eszköz)
•    Ifjúsági cserék és ifjúságsegítők mobilitása
2. Együttműködések: innováció és jó gyakorlatok cseréje
•    Stratégiai partnerségek: kis léptékű együttműködések és nagy léptékű projektek a programban részt vevő országok között
•    Tudásfejlesztési szövetségek: a felsőoktatás és a munka világa közötti strukturált együttműködés
•    Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek: a szakképzés és a munka világa közötti strukturált együttműködés
•    Informatikai támogató platformok
•    Kapacitásépítés: harmadik országokkal megvalósuló felsőoktatási projektek
3. Szakpolitikai reformfolyamat támogatása
•    Szaktudás az oktatás és képzés, valamint az ifjúságügy terén
•    Jövőbeni kezdeményezések
•    Az európai szakpolitikai eszközök támogatása
•    Együttműködés nemzetközi szervezetekkel
•    Szakmai párbeszéd, a szakpolitikák és az Erasmus+ program népszerűsítése
Milyen szektorokat támogat az Erasmus+ program?
•    Köznevelés 
•    Felsőoktatás 
•    Szakképzés 
•    Felnőtt tanulás 
•    Ifjúságügy és sport 

 

Mely országok vesznek részt az Erasmus+ programban?

 

A program teljes jogú résztvevői:
•    az Európai Unió tagállamai
•    Egyesült Királyság, Észak-Macedónia, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia, Törökország, 
Partner országok (elsősorban a felsőoktatási együttműködések esetében):
•    szomszédos partnerországok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Örményország, Moldova, Ukrajna; Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Líbia, Marokkó, Palesztina, Szíria, Tunézia; Oroszország
•    további partner országok és régiók
 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

Tempus Közalapítvány (hazai közreműködő szervezet a sikeres pályázatok lebonyolításában): 

https://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus

CLIMATEMED - Developing new curriculum outlines and learning materials on climate change's health impacts for medical schools

CLIMATEMED - Developing new curriculum outlines and learning materials on climate change's health impacts for medical schools

A CLIMATEMED projekt célja: (1) új tananyag létrehozása az éghajlatváltozás egészségügyi hatásairól az orvosi egyetemek számára, különös tekintettel az e hatások megelőző intézkedéseire; (2) hogy támogassák az éghajlatváltozást és az egészségügyet mint horizontális prioritást az orvosi egyetemek tantervében Európa-szerte, biztosítva, hogy az oktatók tisztában legyenek a fogalommal, és megfelelő képzésben részesüljenek, és így biztosítva a helyét az orvosi egyetemek oktatásának élvonalában; (3) a gyakorló orvosok támogatása az éghajlatváltozás egészségügyi hatásaival kapcsolatos ismereteik bővítésében, különös tekintettel az e hatások elleni lehetséges megelőző intézkedésekre.

MOSMEN

Development of the Master level of Sports Management with special emphasis on the field of Sports Economics

 

A projekt fő eredménye három egyetem együttműködése egy átfogó sportmenedzseri képzés létrehozására. A vállalt feladatok: a sportmenedzser-képzés tananyagának kidolgozása, az e-learning anyagok készítése (IO 1-6), a tanárok képzése (IO 8) és az e-learning platform létrehozása (IO 7). A tananyagok szöveges formátumú elkészítése után videós és grafikus bemutató anyagok készülnek a felhasználási kör bővítésére. Az írásos tananyagok tantermi feldolgozását segítő prezentációs anyagokat is kidolgozásra kerülnek, amelyek nyomtatható formában felhasználhatók az órákon. Ezen túlmenően a megalkotott e-learning platform lehetőségei a 21. század tanítás módszertani alapelvei és a tapasztalati oktatás alapján készülnek. Ily módon tesztekkel és kérdésekkel ellenőrzik az ismeretek internalizálását, egyéni és csoportos távmunka-feladatokat, versenyeket tartalmaznak. Valamint csoportos fórumok biztosítják az oktatók és hallgatók közötti interaktív távoktatást.

Care4E - Care for Europe

Care for Europe

A Croix-Rouge française IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes a Pécsi Tudományegyetem „Care for Europe” címmel a következő egyetemekkel: a spanyolországi Universitat de Lleida , finnországi Laurea University of Applied Sciences benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült és 2020. szeptember 1-én elindult.

A projekt célja az ápoló képzés Erasmusos vendéghallgatók klinikai gyakorlatának fejlesztése a multikulturalitás szempontjainak figyelembevételével. Az Európa különböző régióiban működő négy konzorciumi partner kulturális sokfélesége ezt a folyamatot igyekszik támogatni a különféle elképzelésék, kulturális szokások, ápolási gyakorlati mobilitás megosztásával.

A projekt várható eredményei:

             Tömeges nyílt online kurzus (MOOC-Massive Open Online Courses) a klinikai mentorok részére. A MOOC egy olyan távoktatási platform korlátlan online hozzáféréssel.

             Jó gyakorlatok kézikönyve, a külföldi vendéghallgatók képzésével, klinikai gyakorlatával foglalkozó kollégáknak

             Rövidfilm, a Erasmus hallgatók élményeivel, az Erasmus mobilitás népszerűsítésére

EDUC+M - EDUCating for Positive Management

EDUCating for Positive Management

Az „EDUCating for Positive Management” projektet az EDUC Európai Egyetem azon hat tagja tervezte, akik pályázatot nyertek az Erasmus + keretében 2019-ben. Mindannyiuk közös érdeke új tananyagok kidolgozása a felelősségteljesebb irányítási megközelítések, köztük a vállalkozói kedv elősegítése érdekében. Minden partner kulcsfontosságú szakértelemmel rendelkezik a projekt témájához kapcsolódóan: a Párizsi Nanterre Egyetem felelős stratégiákkal és üzleti modellekkel, a Potsdami Egyetem vállalkozói tevékenységgel, információs rendszerrel és nyilvános tájékoztatással, a Masaryk Egyetem és a Cagliari Egyetem az érdekelt felek menedzselésével és irányításával, a Pécsi Tudományegyetem marketing megközelítéssel és a Rennes-i Egyetem etikus humán menedzsmenttel.
A társadalmi, környezeti és gazdasági kérdéseket (ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok, EU Agenda 2030, European Green Deal, „Accord de Paris”, …) érintő nemzetközi kötelezettségek, illetve a digitális forradalom összefüggésében az egyetemeknek a menedzsmentben fontos szerepük van a környezeti és társadalmi változások terén az olyan új menedzsment eszközök biztosításán és tanításán keresztül, amelyek segítenek szembenézni 21. század kihívásaival. Ez a COVID 19-t követő krízisre adható új megoldásokkal is összhangban lehet. 
Projektünk általános célja a meglévő menedzsment alapismeretek és tanítás hiányosságainak felszámolása alternatív tartalmak, új eszközök és pedagógiai modellek bemutatásával. Célunk innovatív pedagógiai módszerek bevezetése és kipróbálása, interdiszciplináris és interkulturális környezetben digitális, vegyes és személyes megközelítésekkel tesztelve. A mesterképzéshez négy kurzusból álló program készül: egy online tanfolyam a „Menedzsment a digitális korban” témáról, egy Pozitív Üzlet játék, egy vegyes oktatás az „Innováció a pozitív menedzsmentben” témáról és egy Pozitív Menedzser tanulmányi program.
 

EDUC - European Digital UniverCity

European Digital UniverCity

A European Digital UniverCity tagjai az európai felsőoktatás megújításán és a résztvevők közös Európa-tudatának megerősítésén dolgoznak. A szövetségben részt vevő felsőoktatási intézmények egy új, moduláris és rugalmas irányítási rendszert fognak kiépíteni, valamint összehangolják és átjárhatóvá teszik a saját képzési struktúráikat. További célkitűzés, hogy egy új online campus kialakításával, valamint a virtuális és fizikai mobilitás egyedi keverékével hosszú távon megvalósítsák a szövetség 160 000 hallgatója és 20 000 oktatója nagy részének mobilitását. A projekt részét képezi az is, hogy az öt ország nyelvét és kultúráját kölcsönösen beépítik egymás tananyagába, ez által is erősítve a közös identitás kialakítását.
A három éves projekt végére egy olyan modell létrehozása és tesztelése a cél, amely új irányt szabhat a közös európai felsőoktatásnak, miközben az egyes partnerintézmények nemzetközi láthatósága is erősödik.
 

BECOMING - Educating Experts of the Future: Developing Bioinformatics and Biostatistics competencies of European Biomedical Students

ERASMUS+ Stratégiai Partnerség

A projekt a bioinformatikusok és statisztikusok képzését célozza meg e-learning tananyagfejlesztésen keresztül.
Alapvető cél, egy olyan partnerintézmények alkotta akadémikus hálózat felállítása, amelynek tagjait Kelet-, Közép- és Nyugat-Európa-i egyetemek alkotják.
A pályázat ideje alatt a következő célok valósulnak meg:
- tapasztalat és bevált gyakorlatok cseréje a partnerintézmények között
- moduláris tanfolyamok létrehozása, amelyek felhasználhatók a mester szint eléréséhez;
- a megfelelő e-learning tananyagok kidolgozása és megvalósítása lehetővé téve ezek azonnali felhasználását;
- szükséges jogi keret vizsgálata és kidolgozása, transznacionális oktatási programok szervezése a biostatisztikában és / vagy a bioinformatikában.

NetHIIP - Network of Health Science Innovation Incubation Programs

Network of Health Science Innovation Incubation Programs

A NetHIIP célja az élettudományok területén tanuló egyetemi hallgatók vállalkozói kapacitásának (tudás, készség, képesség attitűd) fejlesztése, modern 21. századi oktatásmódszertan segítségével, interkulturális közegben. A NetHIIP egy online platformon keresztül, a platformon elérhető információ, eszközök felhasználásával segíti a hallgatókat a vállalkozói ötleteik kidolgozásában. A folyamat során a platformon több résztvevő intézmény hallgatói dolgoznak, szinkronizáltan, saját projektjeiken, valamint alkotnak projekt csapatokat, amennyiben arra szükség van. A platformon keresztül a vállalkozó szellemű hallgatók nem csupán hallgató társaik szakmai tudására támaszkodhatnak, hanem mentorok támogatására is, akik az online felületen végig kísérhetik a projektek fejlődését és valós időben adhatnak visszajelzést a projekt haladása kapcsán. A NetHIIP legfőbb értéke a valós idejű multikulturális interakció, ami lehetővé teszi az innovatív ötletek EU-s régión belül történő inspirálódását, fejlődését, nyílt innovációs (open innovation) szemléletben. A rendszer továbbá, a vállalkozó kapacitásteremtésen túl, manapság esszenciális digitális készségekkel, képességekkel ruházza fel az egyetemi hallgatókat. 

CONSCIOUS - Curriculum Developement of Human Clinical Trials for the Next Generation Biomedical Students

Curriculum Developement of Human Clinical Trials for the Next Generation Biomedical Students

A CONSCIOUS projektben az e-learning anyag és tanterv tervezett európai és világszintű színvonala kielégíti az orvosbiológiai hallgatók igényeit egy egyedi és társadalmilag hasznos karrier kialakítása érdekében innovatív online, munkaalapú, multidiszciplináris tanulási modell segítségével. A projekt elérhető oktatást és innovatív gyakorlási lehetőséget nyújt a digitális területen a jövő nemzedékének orvos biológiai hallgatói részére bárhol a világon. A projektpartnerek és a társult partnerek együttműködése megoldást kínál valós problémákra (innovatív egészségügyi termékek fejlesztése, az engedélyezett egészségügyi termékek új indikációinak feltárása, a jóváhagyott egészségügyi stratégiák hatékonyságának és biztonságának összehasonlító értékelése) a hatékonyság növelése révén. A CONSCIOUS célja az európa szintű klinikai kísérletekkel foglalkozó szakemberekkel kapcsolatos szakemberhiányt és munkaerőpiaci illeszkedési problémák leküzdése tananyagfejlesztéssel és e-tananyag elkészítésével az orvos biológiai (orvosi, gyógyszerész, klinikai kutató) hallgatók részére. 

NEWSREEL - New skills for the next generation of journalists

New skills for the next generation of journalists

A NEWSREEL pályázat fő célkitűzése a hiteles, kontextualizált információn alapuló, új típusú újságírói készségek erősítése, amelyet tananyag és tanulási módszerek fejlesztésével kíván elérni. Az ismeretek cseréjén és a tananyag fejlesztésén túl a pályázati támogatás a hallgatók számára szervezett szakmai versenyt is magában foglalja, amelyek segítségével a megszerzett elméleti tudás átültethető a gyakorlatba. A projekt legfontosabb várható eredményei olyan készségeket fednek le, amelyek nemcsak az újságírás, hanem minden olyan tevékenység esetében is kulcsfontosságúak, amelyek az adatok feldolgozására, a biztonságos digitális kommunikációra, az interdiszciplináris és nemzetközi kooperációra, továbbá az üzleti modellek kidolgozására támaszkodnak.

NetMIB - Network of multidisciplinary ideation and business model generation

Network of multidisciplinary ideation and business model generation

Közös keretek és egységesített vállalkozói ökoszisztéma megteremtésével az EU-ban, ahol felsőoktatási intézmények a nyitott innováció motorjaként szerepelnek, az Eu régiók közti különbség csökkenthető. A NetMIB elsődleges célja a hatékony együttműködés előremozdítása a gazdaság magán, kormányzati és közszférája között annak érdekében, hogy lehetővé tegye a társadalmi-gazdasági növekedést az egyetemi tanulók vállalkozói jártasságának, képességének, készségének kifejlesztésén keresztül. Ez az általános cél magában foglalja a résztvevő felsőoktatási intézményekben a tanítási módszertan minőségének és relevanciájának fejlesztését az egyetemi diákok vállalkozói képességének kidolgozásához. A projekt a vállalkozói képességek kidolgozása mellett a jelenlegi társadalmi-gazdasági problémák megválaszolását célozza meg az egyetemi hallgatók részéről létrehozott releváns üzleti ötleteken keresztül. Ez a cselekedve tanulási megközelítés tovább fogja erősíteni a Triple Helix modell működését a résztvevő felsőoktatási intézményekben. A résztvevő felsőoktatási intézmények ötlet és üzleti modell generáló gyakorlatának nemzetközi összekötése a NetMIB keretén belül jelentős interkulturális, ipari területeken átívelő és multidisztiplináris előnyök keletkezésével fog járni minden résztvevő esetében. A projekt egy transznacionális vállalkozói ökoszisztéma létrehozását is tervezi, amely a résztvevő személyek (diákok, kari dolgozók, üzleti szakemberek, köztisztviselők stb.) vállalkozói készségeinek kifejlesztését támogatja miközben regionális, nemzeti vagy nemzetközi társadalmi-gazdasági problémákat megoldani képes innovációs megoldásokat alkot.
A pályázati konzorciumban részt vesz két kutatóintézet és három felsőoktatási intézmény, amely közül az egyik a terület tengeren túli szakértője és egymásik pedig egyetem vezető tudományos park. A konzorciumot támogatják még társult partnerek, akik a tudásháromszög tagjai minden helyi ökoszisztémában és profitálni fognak a helyi vállalkozói ökoszisztéma fejlődéséből és a nemzetközi vállalkozói ökoszisztéma létrehozásából. A kutatóintézetek kiterjedt kutatást folytattak az oktatási módszertan területén, míg a felsőoktatási intézmények a legmodernebb vállalkozói oktatási eszközöket és módszereket megvalósítva fokozzák a társadalmi-gazdasági előnyt a tevékenységeikkel.