Ugrás a tartalomra

ACCESSIBLE - The development of the innovative educational method of ACCESSIBLE tourism in Central Europe

Projekt azonosító
2022-2-HU01- KA220-HED-000099410
Projekt címe

The development of the innovative educational method of ACCESSIBLE tourism in Central Europe 

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Nagy-Véber Veronika, nagy-veber.veronika@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Dr. Gonda Tibor, gonda.tibor@pte.hu
Projekt teljes költségvetése
250.000 EUR
PTE teljes költségvetése
76.500 EUR
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Koordinátor
University of Pécs (HU)

Partnerek
University of Zagreb (HR), Adam Mickiewicz University, Poznan (PL), Universitatea Sapientia din Municipiul Cluj-Napoca (RO)
Általános leírás

A projekt célja, hogy innovatív, újszerű tananyagot hozzon létre a turizmust tanuló diákok meglévő tudáshiányának pótlására, és holisztikus megközelítést adjon a fogyatékkal élők hatékony kiszolgálásához. 

 

A projekt eredményei tematikusan 3 munkacsomagba (WP2, WP3 és WP4) szerveződnek:

1. A WP2 fő eredménye az egyes résztvevő partnerországok legjobb gyakorlatainak összegyűjtése. Továbbá szisztematikus irodalomelemzés, helyzetfelmérés és -elemzés készül, valamint kérdőíves felmérés a további projektmunka megalapozása érdekében.

2. A WP3 egy olyan tananyag kidolgozásáról szól, amely új elemként jelenik meg a turizmusra és vendéglátásra szakosodott hallgatók képzésében, és amelyet mind a 4 résztvevő országban bevezetnek. Egy teljes félévre szóló tananyag kerül kidolgozásra, amely lehetővé teszi, hogy az akadálymentes turizmust önálló kurzusként oktassák. Emellett olyan tananyagmodulok is készülnek, amelyek több turisztikai tantárgy tantervébe is beilleszthetők (pl. turizmuselmélet, turisztikai termékfejlesztés, egészségturizmus stb.).

3. A 4. munkacsomagban innovatív tanítási módszertan és módszertani segédlet kerül kidolgozásra az egyes résztvevő partnerek nyelvén. 

A kurzus megfelelő elemei és a modulok a nemzetközi partnerek bevonásával kísérleti képzés keretében tesztelésre kerülnek. A szükséges korrekciók és továbbfejlesztések a kísérleti tesztelés megállapításait és tapasztalatait felhasználva történnek meg.
A projekt keretében a tananyagok elektronikus változatait (E-platform) is kidolgozzák, hogy a kutatási eredményeket minél szélesebb kör számára elérhetővé tegyék, és lehetővé tegyék az akadálymentes turizmusról való tanulás változatos módjait, akár távoktatás formájában is.
 

Főbb kategóriák (futó projektjeink)
ERASMUS +
Pályázatfigyelés
News reference

As part of the Erasmus+ project "Accessible Tourism", meetings and workshops took place in Poznań (Poland) from March 10 to 12,

The kick-off meeting of the ACCESSIBLE project was held on 8th and 9th of June 2023 in Pécs.