CHP - Culture, heritage and profession – Establishing the professional replenishment of heritage preservation through cultural events

Culture, heritage and profession – Establishing the professional replenishment of heritage preservation through cultural events

A PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszéke alap és mesterfokon is szervez képzéseket – úm. közösségszervező, kulturális örökség szervező, kulturális mediátor – annak érdekében, hogy megfeleljen a felsőoktatás felé támasztott társadalmi és munkaerőpiaci követelménynek, hogy megfelelő tudással és készségekkel rendelkező szakértőket képezzen a kulturális és szocio-gazdasági kihívások megfelelése érdekében. A néphagyományok megőrzését célzó, folyamatos művészi tevékenységet ellátó kulturális egyesületeknek szükségük van olyan elkötelezett és hozzáértő tagok toborzására, akik elhivatottak, hogy tegyenek valamit a kulturális intézetek és egyesületek fenntartásáért és ezen kívül olyan háttérmunkákra is képesek, mint a szervezés, pályázás, pénzügyi ellenőrzés. A pályázat segíti és egyben vizsgálja a horvát népzene és néptánc megőrzését célzó civil szervezeteket. A pályázat összehozza a horvát-magyar határ két oldalán élőket. Ezek az emberek évtizedes hagyományokkal bíró horvát civil szervezetek tagjai és mindemellett a hagyományos zenéért és táncért rajongó horvátok és magyarok.
A vezető partner, a Társadalmi Befogadás Szakkollégium, felelős a négy megrendezésre kerülő hagyományos horvát népzenei és tánc esemény szakmai háttér vizsgálatának tervezéséért és ellenőrzéséért, továbbá a kutatási tanulmányok elkészültéért, értékeléséért és nyilvánosságra hozásáért. A négy partner, a VIZIN Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a MOHÁCSI SOKACOK OLVASÓKÖRE Egyesület, a HKUD VALPOVO 1905, Táncegyüttes és a HKUD OSIJEK 1862 Táncegyüttes felel a négy különböző esemény megszervezéséért, ahová a három másik partnert, mint vendég előadókat hívják meg és a vezető partnernek az esemény szervezésével kapcsolatos teljes dokumentációhoz teljes betekintést enged.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

NEWSREEL - New skills for the next generation of journalists

New skills for the next generation of journalists

A NEWSREEL pályázat fő célkitűzése a hiteles, kontextualizált információn alapuló, új típusú újságírói készségek erősítése, amelyet tananyag és tanulási módszerek fejlesztésével kíván elérni. Az ismeretek cseréjén és a tananyag fejlesztésén túl a pályázati támogatás a hallgatók számára szervezett szakmai versenyt is magában foglalja, amelyek segítségével a megszerzett elméleti tudás átültethető a gyakorlatba. A projekt legfontosabb várható eredményei olyan készségeket fednek le, amelyek nemcsak az újságírás, hanem minden olyan tevékenység esetében is kulcsfontosságúak, amelyek az adatok feldolgozására, a biztonságos digitális kommunikációra, az interdiszciplináris és nemzetközi kooperációra, továbbá az üzleti modellek kidolgozására támaszkodnak.