Ugrás a tartalomra

A Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Nemzeti Levéltár együttműködése az intézmények és a magyar felsőoktatás kötődésének erősítése érdekében Dél-Koreával, Japánnal és összességében a délkelet-ázsiai régióval.

Az E4A projekt a felsőoktatási hallgatók ERASMUS mobilitási programokban való alacsony szintű részvételével foglalkozik, ezt elemzi, majd egy gazdaságilag életképesebb ösztöndíjrendszerre tesz javaslatot.

A DigLit projekt eszközt biztosít az ESL/EFL tanárok számára a digitális oktatás megosztására és beágyazására, hogy a társadalmi egyenlőtlenségek, a sokszínűség és az egyenlőség tudatosítását a következő eszközök használatán keresztül növeljék, az irodalom és a népszerű

A projekt általános célkitűzése az iskolai keretek közötti és önkormányzati ifjúsági részvételi formák értékalapú fejlesztése a Kárpát-medencében (Magyarország, Felvidék, Erdély), a mai fiatalokkal foglalkozó szakemberek (pedagógusok, ifjúsági referensek) leginkább indo

Jelen projekt a tanárok képzésen keresztül a tanulók gondolkodási és metakogníciós képességeinek fejlesztését célozza (általános iskola, középiskola).

A V4DevCo projekt fő célja, hogy visszatérjen a visegrádi együttműködés gyökereihez. A projekt felidézi az 1991-es Visegrádi Nyilatkozatban megfogalmazott értékeket és célokat, és megvizsgálja azok megvalósításának külső dimenzióját.

A projekt „Kelet-Európai Irodalmi Magazinok 1945 – 2004: A határok tesztelése és a út a demokratizálódáshoz” (LITMAG) célja a dokumentáció, az elemzés és a nyilvánosság hiányának kezelése az európai irodalmi folyóiratok, különösen a kelet-európai irodalmi folyóiratok te

A projekt célja a mobilitás és a hálózatépítés fellendítése a Visegrádi ország

A LEARN & EXCHANCE projekt fő célja a digitális átalakulás területén újszerű MOOC-ok tervezése, fejlesztése, megvalósítása, validálása és használatának megkezdése az oktatási gyakorlatban, különös tekintettel az információs készségek igényeire.

A projekt innovatív céljai közé tartozik a fiatalok célzott tanulási lehetőségeinek kiaknázása, a konkrét készségek fejlesztése, valamint hozzájárul a fiatalok nemzetközi kapcsolatokkal/együttműködéssel kapcsolatos tudatosságának növeléséhez.

Feliratkozás a következőre: BTK