Smart Ground - SMART data collection and inteGRation platform to enhance availability and accessibility of data and infOrmation in the EU territory on SecoNDary Raw Materials

SMART data collection and inteGRation platform to enhance availability and accessibility of data and infOrmation in the EU territory on SecoNDary Raw Materials

Az EU gazdasága számára a nyersanyagok egyre fontosabb szerepet töltenek be, azonban hozzáférhetőségüket egyre fokozottabb nyomás jellemzi. Európában a különféle típusú hulladéklerakók jelentős másodlagos nyersanyag forrásnak bizonyulnak, azonban a jelenlegi programok nem támogatják megfelelően ennek a potenciálnak a felismerését.
A Smart Ground főbb célkitűzései mennyiségi és strukturális ismeretek gyűjtése a másodlagos nyersanyag erőforrásokról, a nyersanyagokra és a hulladékleltárra vonatkozó meglévő szabályok/előírások összegyűjtése, majd a másodlagos nyersanyagokra vonatkozó új sztenderdek megalkotása, az összegyűjtött adatok integrálása egy speciális uniós adatbázisba a másodlagos nyersanyagok legígéretesebb piacainak azonosítása érdekében, a politikai döntéshozók és a közvélemény tudatosságának növelése a hulladéklerakókból kitermelt másodlagos nyersanyagok pozitív környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak megítélése érdekében.
A projekt legfőbb célja tehát a kommunális és ipari hulladékokra vonatkozó EU-szintű integrált platform és adatbázis létrehozása, mely magába foglalja a már meglévő és a projekt során pilot hulladéklerakókon végzett vizsgálatokból származó adatokat, információkat. 
A projekten belül a PTE fő feladata egyrészt egyes települési hulladéklerakók, meddőhányók megmintázása, az anyagáramok és az ásvány-készlet becslése, valamint a vett minták laboratóriumi elemzése, másrészt oktatási anyagok összeállítása és képzések lebonyolítása volt.
 

ICT4Life - ICT sevices for Life Improvement For the Elderly

ICT sevices for Life Improvement For the Elderly

A hároméves projekt a demenciában vagy Parkinson-kórban szenvedő betegek, valamint az őket ellátó egészségügyi szakemberek és gondozók életének és munkájának megkönnyítését célozta meg felhasználóbarát informatikai eszközök fejlesztésén alapuló, a proaktivitást és a megelőzést a felhasználók oktatásán és bevonásán keresztül előtérbe helyező integrált ellátási modell kidolgozásával. Minden modult felhasználó központú módszer alapján fejlesztettek ki, és ezeket a valós életből vett forgatókönyvek alapján tesztelték. 
Valós orvosi problémákra koncentrálva, demenciával, Alzheimer- és Parkinson-kórral élők alkották a felhasználók fő csoportját az ICT4Life elemzésének fokuszában. A PTE fő feladata volt az Alzheimer kórban szenvedő páciensek bázisán alapulva egyrészt adatokat gyűjteni a beteg viselkedéséről, másrészt valós, klinikai körülmények között tesztelni és fejleszteni a projekt keretében kialakítandó informatikai platformot a fejlesztés különböző fázisaiban.
ICT4Life egy moduláris Egészség Szolgáltatási Platform kifejlesztését vállalta, amely lehetővé teszi 6 ICT4Life Csoport Szolgáltatás nyújtását az integrált ellátás számára különböző végfelhasználók szerint.

Diverfarming - Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation

Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation — Diverfarming

A Diverfarming konzorcium az innovatív gazdálkodási és agrárgazdasági stratégiák kidolgozására és telepítésére jött létre a diverzifikáció és a fenntartható biogazdálkodás fejlődésének elősegítését célzó hosszú távú szemlélettel, az európai biodiverzitás megőrzésének és fokozódásának érdekében.

A projektben kidolgozott diverzifikált növénytermesztési rendszerek alkalmazása hozzájárul a mezőgazdaság hosszú távú ellenálló képességének növeléséhez, fenntarthatóságának javításához és gazdasági bevételeit az egész EU-ben. Mindezt a valós előnyök feltárásával és a diverzifikált termesztési rendszerek korlátozásainak, akadályainak minimalizálásával. Ezen túl előre meghatározott hat európai pedoklimatikus régió (dél- és északmediterrán, atlanti, kontinentális, pannon és boreális) egyedi jellemzőinek valamint a termelési értékláncok igényeinek figyelembevételével kerül kidolgozásra.

Ez a megközelítés biztosítani fogja: (i) a földterületek általános termelékenységének növekedését; (ii) a földterületek és mezőgazdasági inputok (víz, energia, gépek, műtrágyák, peszticidek) racionálisabb felhasználását; (ii) jobb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását a biológiai sokféleség és a talajminőség növekedéséért; (iii) az értékesítési láncok jobb szervezését az új, diverzifikált növénytermesztési rendszerekhez, alacsony energiafelhasználással; (iv) új piacokhoz való hozzáférést és alacsonyabb gazdasági kockázatokat új termékek bevezetése révén.

A diverzifikált növénytermesztési rendszereket az egyes pedoklimatikus régiókban található jellemző haszonnövények terepi esettanulmányaiban tesztelik. 

Palliative Sedation - The use of proportional palliative sedation for the relief of refractory symptoms: an international multicenter study

The use of proportional palliative sedation for the relief of refractory symptoms: an international multicenter study — ‘PalliativeSedation’

A daganatos és a multimorbid krónikus betegségek növekedése miatt növekedni fog a refrakter tünetekkel rendelkező betegek száma, akiknél a hagyományos tüneti kezelések hatástalanok. Ilyen esetekben használatos palliatív szedáció (PS): gyógyszerek ellenőrzött alkalmazásával a tudat éberségi szintjének csökkentése az elviselhetetlen szenvedés enyhítése érdekében. 
A projekt fő céljai: 
1)    Az arányos PS gyakorlatának vizsgálata (klinikai vizsgálat, esettanulmányok); 
2)    PS etikai vonatkozásainak vizsgálata a ’moral case deliberation’ módszerével; 
3)    Az Európai Palliatív Társaság (EAPC) 2009-es ajánlásainak felülvizsgálata; 
4)    Ismeretterjesztés szakmai körökben (online oktatási program; szakpolitikai ajánlások; e-könyv a jógyakorlatokról, betegek számára készült összefoglalóval; kongresszus / webinar a szakemberek számára).