Ugrás a tartalomra

Az INTERREG Határon Átnyúló Együttműködési Program bemutatása

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 az EU  kohéziós  politikájának  fontos  részét  képezi, hiszen a többi INTERREG programhoz hasonlóan - az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárul az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához.

A program, nagyságrendjéből és speciális határmenti jellegéből fakadóan elsősorban együttműködésen alapuló stratégiai akciókat és kísérleti projekteket támogat a meghatározott prioritási tématerületeken belül, nem teszi lehetővé nagy léptékű beavatkozások végrehajtását. A program a gazdasági együttműködések előmozdítását, a megközelíthetőség és a gazdasági környezet problémáinak feloldását; természeti és környezeti értékek megőrzését vagy eltűnésük kockázatának csökkentését; a helyi és regionális intézményi és szervezeti megerősítését,valamint az oktatási-, képzési intézmények és a helyi gazdaság szereplői közötti kommunikáció fejlesztését helyezi fókuszpontba.

Potenciális pályázók, kedvezményezettek lehetnek többek között helyi, megyei önkormányzatok és non-profit szervezeteik, önkormányzati társulások és non-profit szervezeteik, fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek, vízügyi, környezetvédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok és természetvédelmi területek igazgatóságai, kulturális intézmények, turisztikai szervezetek, egyetemek, főiskolák és non-profit szervezeteik, oktatási és képzési intézmények, munkaügyi központok, kamarák.

http://www.huhr-cbc.com

 

A projekt keretében a Pécsi Tudományegyetemen egy Living Lab kialakítására, illetve Koprivnica városában meglévő Living Lab továbbfejlesztésére kerül sor. A partnerek ezen élő laborok különböző részeit fejlesztik tovább és osztják meg kapacitásaikat egymással.

A Pécsi Egyetemi Kórus és a Josip Storssmayer Egyetem Művészeti Akadémiájának (Eszék) kórusai közös művészeti programot adnak elő.

A tehetség, mint minden más jelenség, menedzselést igényel. Számos programot terveztek a tehetséges munkaerő menedzselésére az üzleti és szolgáltató szektorban, de nincs egyértelmű program a tehetséges diákok kezelésére az iskolákban.

A PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszéke alap és mesterfokon is szervez képzéseket – úm.

A projekt fő célja a PTE Immunológiai és Biotechnológiai Tanszékének, valamint horvát Baranja Közegészségügyi Szolgálat Tanszékének együttműködésében az, hogy világos és bizonyítékokon alapuló jelentést készítsenek a határmenti populáció immunitás védelméről a a vakciná

A V-educa 2 a közel nulla energiaigényű épületek (nearly zero energy buildings, nZEB) témájával foglalkozó oktatási projekt, amelyet az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 támogatott.

Az EVCC (Electric vehicle competence and experience centre) projekt az elektromobilitás népszerűsítését segítette elő a határtérségben demonstrációs rendezvények szervezésével és egy határmenti elektromobilitási stratégia összeállításával.

A RE.M.I.S.E projekt célja a szociális gazdasági szektor határ menti régióiban meglévő erőforrásainak, lehetőségeinek és fejlesztési igényeinek feltárása, majd az átfogó helyzetfelmérés eredményei alapján a „Társadalmi vállalkozások menedzselése” című képzés tananyagána

Magyarország uniós csatlakozása óta sikerrel alkalmazza a fenntartható európai városokról szóló Lipcsei Charta-n alapuló Integrált Városfejlesztési Stratégiát, melynek mintaprojektjei megtalálhatók a Dél-Dunántúlon.

A projekt célja online interaktív tananyagok készítése a jövőbeni közös posztgraduális szakirányú orvos-továbbképzési programokhoz, beleértve a legújabb gyakorlati készségek fejlesztését célzó kurzusokat is.

Feliratkozás a következőre: INTERREG Határon Átnyúló Együttműködési Program