CABCOS3 - Analysis of the long term efficiency of vaccinations against infectious diseases in the border regions of Croatia and Hungary

Analysis of the long term efficiency of vaccinations against infectious diseases in the border regions of Croatia and Hungary

A projekt fő célja a PTE Immunológiai és Biotechnológiai Tanszékének, valamint horvát Baranja Közegészségügyi Szolgálat Tanszékének együttműködésében az, hogy világos és bizonyítékokon alapuló jelentést készítsenek a határmenti populáció immunitás védelméről a a vakcinával megelőzhető fertőző betegségek esetében. Egy egyszerű, gyors, olcsó és hatékony laboratórium elemzési módját az egyéni immunitás vizsgálatának az olyan fertőző betegségek esetén mint a kanyaró, a mumpsz és a rubeola (MMR), a magyar partner kifejlesztette és publikálta. A klasszikus vpc-ket mindkét országban jól szervezett módon felszámolta a közegészségügy, de sajnos egyes erősen fertőző betegségek, beleértve a kanyaró ismét megjelentek világszerte, beleértve a közelmúltban Európát is.

Mindkét határ menti régióban alapvető fontosságú a veszélyeztetett csoportok azonosítása és az újraoltás protokolljának meghatározása. Ennek a feladatnak a végrehajtásához az említett laboratóriumi módszer alkalmazható, kiterjeszthető.

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

SPRING - Strategic Planning for water Resources and Implementation of Novel biotechnical treatment solutions and Good practices

Strategic Planning for water Resources and Implementation of Novel biotechnical treatment solutions and Good practices - SPRING

A SPRING projekt általános célja olyan integrált vízkészlet-gazdálkodás nyújtása a megbízható vízellátás biztosítása érdekében minden típusú igény számára, amely magában foglalja: innovatív, könnyen kezelhető bio-oxidációs rendszerek kifejlesztését a szennyezett víztestek (álló vagy folyó) kezelésére, költséghatékony valós idejű monitoring eszközöket és végül a kezelés, ellátás és felhasználás jó gyakorlatának megvalósítását a vízgazdálkodásban. A projekt célja bioremediációs megközelítéssel vízszennyező anyagok eltávolítására szolgáló technológiák tovább- és kifejlesztése.

JARC - Joint Action on Rare Cancers

Joint Action on Rare Cancers

A Joint Action on Rare Cancers (JARC) célja az Európai Unió (EU) Bizottság, az EU tagállamok és minden érdekelt erőfeszítésének egyesítse és maximalizálása volt az ritka rákokat érintő ellátás és kutatás minőségének előremozdításáért. 
A JARC az Európai Referenciahálózat (European Reference Networks - ERN) köré építette a tevékenységét, amely közül hármat a ritka rákoknak tartanak fenn. A JARC az ERN-ek létrehozási folyamatának optimalizálását célozta meg operatív megoldások és szakmai támogatás nyújtásával az alábbi ritka rákokat érintő területeken: ellátás minősége, epidemiológia, kutatás és innováció, az oktatás illetve a prevenció, diagnózis és kezelés a tudomány mai állásának megfelelő meghatározása.
 

ICT4Life - ICT sevices for Life Improvement For the Elderly

ICT sevices for Life Improvement For the Elderly

A hároméves projekt a demenciában vagy Parkinson-kórban szenvedő betegek, valamint az őket ellátó egészségügyi szakemberek és gondozók életének és munkájának megkönnyítését célozta meg felhasználóbarát informatikai eszközök fejlesztésén alapuló, a proaktivitást és a megelőzést a felhasználók oktatásán és bevonásán keresztül előtérbe helyező integrált ellátási modell kidolgozásával. Minden modult felhasználó központú módszer alapján fejlesztettek ki, és ezeket a valós életből vett forgatókönyvek alapján tesztelték. 
Valós orvosi problémákra koncentrálva, demenciával, Alzheimer- és Parkinson-kórral élők alkották a felhasználók fő csoportját az ICT4Life elemzésének fokuszában. A PTE fő feladata volt az Alzheimer kórban szenvedő páciensek bázisán alapulva egyrészt adatokat gyűjteni a beteg viselkedéséről, másrészt valós, klinikai körülmények között tesztelni és fejleszteni a projekt keretében kialakítandó informatikai platformot a fejlesztés különböző fázisaiban.
ICT4Life egy moduláris Egészség Szolgáltatási Platform kifejlesztését vállalta, amely lehetővé teszi 6 ICT4Life Csoport Szolgáltatás nyújtását az integrált ellátás számára különböző végfelhasználók szerint.

ImproveMEd - Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing

Improved Medical Education in Basic Sciences for Better Medical Practicing

A projekt célja online interaktív tananyagok készítése a jövőbeni közös posztgraduális szakirányú orvos-továbbképzési programokhoz, beleértve a legújabb gyakorlati készségek fejlesztését célzó kurzusokat is. A program végére közösen 9 oktatási modul került kidolgozásra, három nyelven, az élettan, az immunológia és mikrobiológia, az anatómia és szövettan, a biostatisztika, bioinformatika, biokémia, biotechnológia, farmakológia, a kísérleti epidemiológia és a rendszerbiológia területén. A PTE szakmai koordinációjával a következő tevékenységek valósultak meg: didaktikai segítség nyújtása az online tananyagok megírásához, a kilenc tananyag elkészítése, fordítása illetve szakmai lektorálása magyar nyelven, interaktív, tréning felület fejlesztésének felügyelete, menedzsmentje, szakmai koordinációja, hallgatói gyakorlati kurzus megszervezése és lebonyolítása, disszemináció, zárókonferencia megszervezése.


A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.