EDUC+M - EDUCating for Positive Management

EDUCating for Positive Management

Az „EDUCating for Positive Management” projektet az EDUC Európai Egyetem azon hat tagja tervezte, akik pályázatot nyertek az Erasmus + keretében 2019-ben. Mindannyiuk közös érdeke új tananyagok kidolgozása a felelősségteljesebb irányítási megközelítések, köztük a vállalkozói kedv elősegítése érdekében. Minden partner kulcsfontosságú szakértelemmel rendelkezik a projekt témájához kapcsolódóan: a Párizsi Nanterre Egyetem felelős stratégiákkal és üzleti modellekkel, a Potsdami Egyetem vállalkozói tevékenységgel, információs rendszerrel és nyilvános tájékoztatással, a Masaryk Egyetem és a Cagliari Egyetem az érdekelt felek menedzselésével és irányításával, a Pécsi Tudományegyetem marketing megközelítéssel és a Rennes-i Egyetem etikus humán menedzsmenttel.
A társadalmi, környezeti és gazdasági kérdéseket (ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok, EU Agenda 2030, European Green Deal, „Accord de Paris”, …) érintő nemzetközi kötelezettségek, illetve a digitális forradalom összefüggésében az egyetemeknek a menedzsmentben fontos szerepük van a környezeti és társadalmi változások terén az olyan új menedzsment eszközök biztosításán és tanításán keresztül, amelyek segítenek szembenézni 21. század kihívásaival. Ez a COVID 19-t követő krízisre adható új megoldásokkal is összhangban lehet. 
Projektünk általános célja a meglévő menedzsment alapismeretek és tanítás hiányosságainak felszámolása alternatív tartalmak, új eszközök és pedagógiai modellek bemutatásával. Célunk innovatív pedagógiai módszerek bevezetése és kipróbálása, interdiszciplináris és interkulturális környezetben digitális, vegyes és személyes megközelítésekkel tesztelve. A mesterképzéshez négy kurzusból álló program készül: egy online tanfolyam a „Menedzsment a digitális korban” témáról, egy Pozitív Üzlet játék, egy vegyes oktatás az „Innováció a pozitív menedzsmentben” témáról és egy Pozitív Menedzser tanulmányi program.
 

NetHIIP - Network of Health Science Innovation Incubation Programs

Network of Health Science Innovation Incubation Programs

A NetHIIP célja az élettudományok területén tanuló egyetemi hallgatók vállalkozói kapacitásának (tudás, készség, képesség attitűd) fejlesztése, modern 21. századi oktatásmódszertan segítségével, interkulturális közegben. A NetHIIP egy online platformon keresztül, a platformon elérhető információ, eszközök felhasználásával segíti a hallgatókat a vállalkozói ötleteik kidolgozásában. A folyamat során a platformon több résztvevő intézmény hallgatói dolgoznak, szinkronizáltan, saját projektjeiken, valamint alkotnak projekt csapatokat, amennyiben arra szükség van. A platformon keresztül a vállalkozó szellemű hallgatók nem csupán hallgató társaik szakmai tudására támaszkodhatnak, hanem mentorok támogatására is, akik az online felületen végig kísérhetik a projektek fejlődését és valós időben adhatnak visszajelzést a projekt haladása kapcsán. A NetHIIP legfőbb értéke a valós idejű multikulturális interakció, ami lehetővé teszi az innovatív ötletek EU-s régión belül történő inspirálódását, fejlődését, nyílt innovációs (open innovation) szemléletben. A rendszer továbbá, a vállalkozó kapacitásteremtésen túl, manapság esszenciális digitális készségekkel, képességekkel ruházza fel az egyetemi hallgatókat. 

NetMIB - Network of multidisciplinary ideation and business model generation

Network of multidisciplinary ideation and business model generation

Közös keretek és egységesített vállalkozói ökoszisztéma megteremtésével az EU-ban, ahol felsőoktatási intézmények a nyitott innováció motorjaként szerepelnek, az Eu régiók közti különbség csökkenthető. A NetMIB elsődleges célja a hatékony együttműködés előremozdítása a gazdaság magán, kormányzati és közszférája között annak érdekében, hogy lehetővé tegye a társadalmi-gazdasági növekedést az egyetemi tanulók vállalkozói jártasságának, képességének, készségének kifejlesztésén keresztül. Ez az általános cél magában foglalja a résztvevő felsőoktatási intézményekben a tanítási módszertan minőségének és relevanciájának fejlesztését az egyetemi diákok vállalkozói képességének kidolgozásához. A projekt a vállalkozói képességek kidolgozása mellett a jelenlegi társadalmi-gazdasági problémák megválaszolását célozza meg az egyetemi hallgatók részéről létrehozott releváns üzleti ötleteken keresztül. Ez a cselekedve tanulási megközelítés tovább fogja erősíteni a Triple Helix modell működését a résztvevő felsőoktatási intézményekben. A résztvevő felsőoktatási intézmények ötlet és üzleti modell generáló gyakorlatának nemzetközi összekötése a NetMIB keretén belül jelentős interkulturális, ipari területeken átívelő és multidisztiplináris előnyök keletkezésével fog járni minden résztvevő esetében. A projekt egy transznacionális vállalkozói ökoszisztéma létrehozását is tervezi, amely a résztvevő személyek (diákok, kari dolgozók, üzleti szakemberek, köztisztviselők stb.) vállalkozói készségeinek kifejlesztését támogatja miközben regionális, nemzeti vagy nemzetközi társadalmi-gazdasági problémákat megoldani képes innovációs megoldásokat alkot.
A pályázati konzorciumban részt vesz két kutatóintézet és három felsőoktatási intézmény, amely közül az egyik a terület tengeren túli szakértője és egymásik pedig egyetem vezető tudományos park. A konzorciumot támogatják még társult partnerek, akik a tudásháromszög tagjai minden helyi ökoszisztémában és profitálni fognak a helyi vállalkozói ökoszisztéma fejlődéséből és a nemzetközi vállalkozói ökoszisztéma létrehozásából. A kutatóintézetek kiterjedt kutatást folytattak az oktatási módszertan területén, míg a felsőoktatási intézmények a legmodernebb vállalkozói oktatási eszközöket és módszereket megvalósítva fokozzák a társadalmi-gazdasági előnyt a tevékenységeikkel.

POLISS - Policies for Smart Specialisation

Policies for Smart Specialisation

Az intelligens szakosodás az Európai regionális politika egyik alapvető elve, ami a kutatás és fejlesztési befektetések hatékonyságának növelését célozza meg. Ez a regionális alapú megközelítés a régiók növekedésének és munkahelyeinek fellendítését minden régió saját versenyelőnyének azonosításán és fejlesztésén keresztül teszi lehetővé. Több mint 120 szakosodási stratégia került kifejlesztésre. Az EU által támogatott POLISS pályázat az inteligens szakosodási stratégiák koncepció alkotási, tervezési és megvalósítási területei közötti szakadékkal foglalkozik. Összefogva 8 vezető európai felsőoktatási intézményt és 14 partnert a helyi önkormányzatokból, fejlesztési ügynökségektől, nemzetközi szervezetektől, kutatóintézetektől és magán vállalatoktól a pályázat multidiszciplináris megközelítést tesz lehetővé. Ez új szisztematikus bizonyítékot és módszertani eszközöket ad a tudósok, politikai döntéshozók és helyi szakemberek kezébe az intelligens szakosodási akciók tervezéséhez.

FIRES - Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society

Financial and Institutional Reforms for the Entrepreneurial Society

A projekt egy szélesebb kontextusban vizsgálta meg az európai intelligens, befogadó és fenntartható növekedést és célként tűzte ki Európa újításra, növekedésre és munkahely teremtésre való képességének növelését. A pályázat a vállalkozói szellem központi szerepe mellett érvelt, ezért a projektnek a célja pénzügyi és intézményi reformok kidolgozása az európai vállalkozói társadalom kiépítéséhez. A projekt szándéka Európát visszaterelni az inkluzív, fenntartható növekedés útjára, amelyhez elengedhetetlen Európa vállalkozó szellemének (újra)élesztése. A projekt teljes körűen megvizsgálta az európai intézményi megegyezéseket, és ezek képességét vagy képtelenségét arra, hogy mozgósítsák Európa emberi, pénzügyi és tudás forrásait a vállalkozói tevékenységek érdekében.