Visegrad Fund map

A Visegrádi Alap feladata a V4-et alkotó országok – Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) - közötti szorosabb együttműködés elősegítése. Az Alap fő célja, hogy az emberek- és az intézmények-közti kapcsolatokat erősítse Közép-Kelet-Európában azáltal, hogy támogatást nyújt civil, társadalmi kezdeményezéseknek.


Az Alap által folyósított támogatások összege évente kb. 8 millió euró, mely a V4-es országok kormányainak egyenlő mértékű hozzájárulásából tevődik össze. A finanszírozás, a pályázati felhívásokat követően kiválasztott multilaterális (többoldalú) projektek esetében alapok (grant) útján, a tudósok, kutatók, művészek esetében pedig ösztöndíjak formájában történik.


Az Alap változatos tevékenységi körben, az élet összes területén nyújt támogatást. Nem kormányzati civilszervezetek (NGO-k), önkormányzatok, helyi vagy regionális kormányzatok, iskolák és egyetemek, sőt, magáncégek is alkalmasak lehetnek támogatásra, amennyiben projektjeik közvetlenül a visegrádi régióra fókuszálnak, non-profit jellegűek, illetve ezen projektek mentén regionális partnereikkel erősítik az együttműködést


Évente 3 benyújtási határidő: február 1., június 1., október 1. az alábbi 3 


A Visegrádi Pályázat (Visegard Grants) keretében a Visegrádi Négyek országai közül legalább három szervezeteinek részvételével megvalósuló, legfeljebb 18 hónapig tartó együttműködések támogathatók. A támogatott projekteknek a következő területek egyikét kell lefedniük: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a média; közpolitika és intézményi partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi fejlődés. 


A Visegrád+(Visegrad Grants+) program 18 hónapnál rövidebb együttműködési projekteket támogat a Visegrádi Négyek országai, valamint a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országai között. A program keretében a Visegrádi Pályázat prioritásainak egyikét lefedő projektek támogathatók.

A stratégiai program (Strategic Grants) legalább 12, de legfeljebb 36 hónapig tartó projekteket támogat évente változó stratégiai prioritásokkal (pl. Brexit – hatásai a V4-re; 30 évvel a vasfüggöny leomlása után, ..)

 

https://www.visegradfund.org
 

Szimpózium - Ápolás az interdiszciplináris egészségügyi ellátásban

Szimpózium - Ápolás az interdiszciplináris egészségügyi ellátásban

A partnerek által közösen szervezett XV. nemzetközi ápolói szimpóziumra "Ápolás az interdiszciplináris egészségügyben" címmel 2023. szeptember 21-22-én kerül sor. A tudományos rendezvény az egészségügyi dolgozók növekvő jelentőségét mutatja be az egészségügyi ellátórendszerben, válaszul a folyamatosan növekvő társadalmi igényekre. Az egyes tematikus szekciók előadásai az ápolás és a közegészségügy fejlesztését célzó kutatásokra és stratégiákra összpontosítanak, mind globális, mind helyi szinten.

Supporting mental health (22210016)

Supporting mental health in organisations: developing future business leaders

A COVID-19 világjárvány súlyosan érintette a társadalmak jólétét, és sürgős intézkedéseket igényelt a költséghatékonyság javítása érdekében. A projekt célja egy olyan képzés kidolgozása, mellyel felvértezik az üzleti szféra vezetőit a mentális egészségre való reagáláshoz szükséges készségekkel és attitűdökkel.

V4 Booster

Joint Degree and Academic Networking in the Post-Pandemic Central Europe

A projekt célja a mobilitás és a hálózatépítés fellendítése a Visegrádi országok közös képzési programja által. Ez az úttörő közös képzési program, melyet a visegrádi országok közösen hoztak létre, 12 fő hallgató számára biztosít mobilitási ösztöndíjat. 

Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázóhatnak, akik az alapképzési szakot már elvégezték, vagy – ha a jelenlegi tanulmányi programja nem tagolódik külön alap- és mesterképzésre – legalább 3 évet teljesítettek a (6 félév) felsőoktatásban az ösztöndíj megkezdésekor.

VSLLN4YOU

Visegrad Sustainable Living Labs Network 4 Youth of Universities

A VSLLN4YOU projekt célja egy Living Labs (LL, Élő Labor) hálózat létrehozása, amely lehetővé teszi a visegrádi egyetemek és régió számára releváns innovatív és fenntartható megoldások közös fejlesztését és tesztelését magán-, állami és civil partnerekkel együttműködve. Fenntarthatósági projektek, zöld megoldások kidolgozása során a LL-ek bevonják a közös munkába a saját környezetükben szerzett tapasztalatokkal rendelkező hallgatókat, és felkészítik őket arra, hogy személyes és szakmai életükben a változás előmozdítói legyenek. A pályázat a LL-ek, workshopok, képzési anyagok és konferenciák révén lát el tudástranszfer feladatokat.