Visegrad Fund map

A Visegrádi Alap feladata a V4-et alkotó országok – Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia) - közötti szorosabb együttműködés elősegítése. Az Alap fő célja, hogy az emberek- és az intézmények-közti kapcsolatokat erősítse Közép-Kelet-Európában azáltal, hogy támogatást nyújt civil, társadalmi kezdeményezéseknek.


Az Alap által folyósított támogatások összege évente kb. 8 millió euró, mely a V4-es országok kormányainak egyenlő mértékű hozzájárulásából tevődik össze. A finanszírozás, a pályázati felhívásokat követően kiválasztott multilaterális (többoldalú) projektek esetében alapok (grant) útján, a tudósok, kutatók, művészek esetében pedig ösztöndíjak formájában történik.


Az Alap változatos tevékenységi körben, az élet összes területén nyújt támogatást. Nem kormányzati civilszervezetek (NGO-k), önkormányzatok, helyi vagy regionális kormányzatok, iskolák és egyetemek, sőt, magáncégek is alkalmasak lehetnek támogatásra, amennyiben projektjeik közvetlenül a visegrádi régióra fókuszálnak, non-profit jellegűek, illetve ezen projektek mentén regionális partnereikkel erősítik az együttműködést


Évente 3 benyújtási határidő: február 1., június 1., október 1. az alábbi 3 


A Visegrádi Pályázat (Visegard Grants) keretében a Visegrádi Négyek országai közül legalább három szervezeteinek részvételével megvalósuló, legfeljebb 18 hónapig tartó együttműködések támogathatók. A támogatott projekteknek a következő területek egyikét kell lefedniük: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a média; közpolitika és intézményi partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi fejlődés. 


A Visegrád+(Visegrad Grants+) program 18 hónapnál rövidebb együttműködési projekteket támogat a Visegrádi Négyek országai, valamint a Nyugat-Balkán és a Keleti Partnerség országai között. A program keretében a Visegrádi Pályázat prioritásainak egyikét lefedő projektek támogathatók.

A stratégiai program (Strategic Grants) legalább 12, de legfeljebb 36 hónapig tartó projekteket támogat évente változó stratégiai prioritásokkal (pl. Brexit – hatásai a V4-re; 30 évvel a vasfüggöny leomlása után, ..)

 

https://www.visegradfund.org
 

GreenPee - An innovative Physical Education model for sustainable personal and environmental health

An innovative Physical Education model for sustainable personal and environmental health

A GreenPE egy innovatív testnevelési (PE) tanterv környezeti és egészségügyi fenntarthatóságra gyakorolt hatását fogja megteremteni, létrehozni és validálni. A szakértők alacsony energiaköltségű szabadtéri testmozgást biztosítanak az általános egyetemi hallgatói populáció számára, hogy megcélozzák a mentális és fizikai fittséget, valamint az egészségmagatartást, amelyről mennyiségi és minőségi kísérleti adatokat gyűjtenek.

V4DevCo - V4 Development Cooperation Trialogue: reinforcing synergies, sharing good practices

V4 Development Cooperation Trialogue: reinforcing synergies, sharing good practices

A V4DevCo projekt fő célja, hogy visszatérjen a visegrádi együttműködés gyökereihez. A projekt felidézi az 1991-es Visegrádi Nyilatkozatban megfogalmazott értékeket és célokat, és megvizsgálja azok megvalósításának külső dimenzióját. Áttekinti a visegrádi országok nagyon alacsony elkötelezettségét az Európai Unió (EU) fejlesztési projektekben, és górcső alá veszi a megoldásokat ennek erősítésére és a V4-ek együttműködésének fokozására. A V4DevCo Útmutató kidolgozásával és egy sor workshop-sorozattal a projekt nemcsak a V4 szereplőinek kapacitásait erősíti meg az EU által finanszírozott fejlesztési projektek megvalósításában, hanem felhívja a polgárok figyelmét a V4 tevékenység ezen szférájára.

Szimpózium - Ápolás az interdiszciplináris egészségügyi ellátásban

Szimpózium - Ápolás az interdiszciplináris egészségügyi ellátásban

A partnerek által közösen szervezett XV. nemzetközi ápolói szimpóziumra "Ápolás az interdiszciplináris egészségügyben" címmel 2023. szeptember 21-22-én kerül sor. A tudományos rendezvény az egészségügyi dolgozók növekvő jelentőségét mutatja be az egészségügyi ellátórendszerben, válaszul a folyamatosan növekvő társadalmi igényekre. Az egyes tematikus szekciók előadásai az ápolás és a közegészségügy fejlesztését célzó kutatásokra és stratégiákra összpontosítanak, mind globális, mind helyi szinten.

Wellbeing

WELLBEING - A jóllét koncepciójának elterjesztése a Visegrádi Régió egészségügyi és közszférájában

A versenyképesség legfontosabb meghatározói minden szervezet életében az emberek. Jólétük az EU és az ENSZ 2030-ig szóló fenntartható fejlődési menetrendjének egyik fő célja. Az egészségügybe és a szociális védelembe való befektetés fontosságát a Világbank, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az IMF és a WHO is elismerte. A jóléti politika kiemeli a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a tisztességes munkakörülmények, az esélyegyenlőség, a nemek közötti egyenlőség és a társadalmi befogadás biztosításának fontosságát, mint olyan intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy teljes mértékben kiaknázzák lehetőségeiket. A jólét különösen fontos szerepet játszik az orvosi egyetemeken, ahol a hallgatók és a munkavállalók még inkább ki vannak téve a stressznek. Az orvosképzés közvetlenül hozzájárulhat a hallgatók szorongásának kialakulásához, és ez katasztrofális következményekhez vezethet, mint például a tanulmányi teljesítmény és a kompetencia csökkenése, kiégés, orvosi hibák és az orvosképzésből való kilépés. Emellett számos tanulmány kimutatta, hogy az egészségügyi szakemberek személyes példamutatása jelentős hatással van a velük kapcsolatba kerülők attitűdjére és egészségmagatartására. A projekt ezért az orvostanhallgatók (leendő orvosok) és a munkavállalók jólétének biztosítására összpontosít egy transznacionális mentorprogram kidolgozásával és a tapasztalatok megosztásával az orvosi és a közszférában. Hosszú távon a projekt túlmutat a célcsoportokon, és hozzájárul a lakosság egészségtudatosságának javításához is.

A jóléti program mindenkinek lehetőséget ad a fizikai és mentális egészség megőrzésére. Mivel egy kar eredményeit nagyban befolyásolják a szervezet munkatársai és hallgatói, szeretnénk több lehetőséget adni a visegrádi régió polgárainak, hogy együtt alakítsák ezt a közösséget, teret adva a közösségi igényeknek és elképzeléseknek. A jóllét koncepciója jövőképet ad az emberi erőforrások fejlesztéséhez. A fő cél az, hogy az egészségügyi iskolákban, az egészségügyi intézményekben és a szociális szolgáltatások adminisztrációjában dolgozó és tanuló emberek büszkén és örömmel dolgozzanak és tanuljanak, fizikailag és szellemileg jól érezzék magukat egy közösség részeként, és pozitívan befolyásolják a többi embert az egészséghez való hozzáállásukban. Ezt a jó gyakorlatot a VR számos más szervezete és vállalkozása is át fogja adni.

Projektpartnerek:
Charles Egyetem, Csehország
Comenius Egyetem Pozsony, Szlovákia
Gdanski Orvosi Egyetem, Lengyelország

A projekt céljai:
- a hallgatók, a személyzet és a polgárok jólétének támogatása;
- e közösségek környezetének minőségi javításának elősegítése;
- a polgárok ösztönzése a proaktivitásra, a szinergiában való együttműködésre, az innovációra és a kreatív öröm megtapasztalására.

Tevékenységek:
1, A korábbi programok tapasztalatainak megosztása a nyitórendezvényen.
2, Igényfelmérés (fizikai infrastruktúra, közösség, környezet).
3, Egy transznacionális mentorprogram közös kidolgozása.
4, Közös online képzés, a mentorok kijelölése és képzése a mentorprogram alapján.
5, Az eredmények terjesztése az érdekeltek széles köre számára a zárórendezvényen és a közösségi médián keresztül.

V4 -Supporting mental health in organisations: developing future business leaders

Supporting mental health in organisations: developing future business leaders

A COVID-19 világjárvány súlyosan érintette a társadalmak jólétét, és sürgős intézkedéseket igényelt a költséghatékonyság javítása érdekében. A projekt célja egy olyan képzés kidolgozása, mellyel felvértezik az üzleti szféra vezetőit a mentális egészségre való reagáláshoz szükséges készségekkel és attitűdökkel.

V4 Booster

Joint Degree and Academic Networking in the Post-Pandemic Central Europe

A projekt célja a mobilitás és a hálózatépítés fellendítése a Visegrádi országok közös képzési programja által. Ez az úttörő közös képzési program, melyet a visegrádi országok közösen hoztak létre, 12 fő hallgató számára biztosít mobilitási ösztöndíjat. 

Az ösztöndíjra azok a hallgatók pályázóhatnak, akik az alapképzési szakot már elvégezték, vagy – ha a jelenlegi tanulmányi programja nem tagolódik külön alap- és mesterképzésre – legalább 3 évet teljesítettek a (6 félév) felsőoktatásban az ösztöndíj megkezdésekor.

VSLLN4YOU

Visegrad Sustainable Living Labs Network 4 Youth of Universities

A VSLLN4YOU projekt célja egy Living Labs (LL, Élő Labor) hálózat létrehozása, amely lehetővé teszi a visegrádi egyetemek és régió számára releváns innovatív és fenntartható megoldások közös fejlesztését és tesztelését magán-, állami és civil partnerekkel együttműködve. Fenntarthatósági projektek, zöld megoldások kidolgozása során a LL-ek bevonják a közös munkába a saját környezetükben szerzett tapasztalatokkal rendelkező hallgatókat, és felkészítik őket arra, hogy személyes és szakmai életükben a változás előmozdítói legyenek. A pályázat a LL-ek, workshopok, képzési anyagok és konferenciák révén lát el tudástranszfer feladatokat.