Ugrás a tartalomra

A 6. keretprogramban bevezetett és a 7. keretprogramban, sőt a Horizont 2020 programban is sikeresen folytatódó ERA-NET programok legfőbb célja a nemzeti és regionális szinten végrehajtott közfinanszírozású kutatási programok koordinációjának fejlesztése a nemzeti és regionális kutatási tevékenységek hálózatba szervezésével, illetve a nemzeti és regionális szintű kutatási programok kölcsönös megnyitásával.
Az egyes ERA-NET programok fejlődése során a végső cél az adott területhez kapcsolódó K+F programok közös koordinációjának megvalósítása, közös nemzetközi pályázati felhívások közzététele és együttes menedzsmentje. Az ERA-NET programon belül támogatott közös, nemzetközi K+F projektek finanszírozása a résztvevő tagállamok feladata. Az ERA-NET programban K+F programgazdák: (minisztériumok, regionális szervek, melyek kutatási programot vezetnek) és program-menedzserek (kutatási tanácsok, ügynökségek, melyek a programgazda felügyelete alatt kutatási programokat hajtanak végre) vesznek részt. A kutatási programok közötti együttműködést és koordinációt elősegítő tevékenységek az ERA-NET-en belül: információk és legjobb gyakorlatok rendszeres cseréje, közös tevékenységek meghatározása és előkészítése, közös tevékenységek végrehajtása és transznacionális kutatások támogatása. 
 

A retinális betegségek esetén a sérült sejtek pusztulását egy, a környező szövetet érintő másodlagos sejthalál is kíséri, melyet ‘bystander effect’-nek (BE) neveznek.

Parkinson-kór a második leggyakoribb idegsejtpusztulással járó (neurodegeneratív) megbetegedés, melynek az előfordulási aránya folyamatos növekedés mutat.

Feliratkozás a következőre: ERA-NET