Diverfarming - Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation

Projekt azonosító
728003 (H2020-RUR-2016-2)
Projekt címe

Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organisation — Diverfarming

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Tóth Krisztián , toth.krisztian@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Dr Lóczy Dénes , loczyd@gamma.ttk.pte.hu
Projekt teljes költségvetése
9.999.277 EUR
PTE teljes költségvetése
344.063 EUR
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Koordinátor
TTK
Vezető partner
Universidad Politecnica de Cartagena (ES)
Partnerek
Universidad Politecnica de Cartagena (ES), Consiglio per la ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (IT), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (ES), Universita degli studi della Tuscia (IT), Asociacion Regional de Empresas Agricolas y Ganaderas de la Comunidad Autonoma de Murcia (Adeasja) (ES), Consorzio Casalasco del Pomodoro Societa Agricola Cooperativa (IT), Arento Grupo Cooperativo Agroalimentario De aragon S.coop (ES), Barilla G.e R. Fratelli S.p.A. (IT), Disfrimur Logistica S.L. (ES), Universidad de Cordoba (ES), Wageningen University (NL), Firma Nieuw Bromo van Tilburg (NL), Kaasmakerij Henri Willig B.V. (NL), Industrias David S.L. (ES), University of Portsmouth Higher Education Corporation (UK), Universitat Trier (DE), Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich (CH), Frey-Treselerfrey Katharina (DE), The University of Exeter (UK), AKA Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (HU), NEDEL MARKET Mezőgazdasági Termelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU), Luonnonvarakeskus (FI), Paavola Risto Kalervo (FI), Rainio Lasse (FI), Pécsi Tudományegyetem (HU)
Általános leírás

A Diverfarming konzorcium az innovatív gazdálkodási és agrárgazdasági stratégiák kidolgozására és telepítésére jött létre a diverzifikáció és a fenntartható biogazdálkodás fejlődésének elősegítését célzó hosszú távú szemlélettel, az európai biodiverzitás megőrzésének és fokozódásának érdekében.

A projektben kidolgozott diverzifikált növénytermesztési rendszerek alkalmazása hozzájárul a mezőgazdaság hosszú távú ellenálló képességének növeléséhez, fenntarthatóságának javításához és gazdasági bevételeit az egész EU-ben. Mindezt a valós előnyök feltárásával és a diverzifikált termesztési rendszerek korlátozásainak, akadályainak minimalizálásával. Ezen túl előre meghatározott hat európai pedoklimatikus régió (dél- és északmediterrán, atlanti, kontinentális, pannon és boreális) egyedi jellemzőinek valamint a termelési értékláncok igényeinek figyelembevételével kerül kidolgozásra.

Ez a megközelítés biztosítani fogja: (i) a földterületek általános termelékenységének növekedését; (ii) a földterületek és mezőgazdasági inputok (víz, energia, gépek, műtrágyák, peszticidek) racionálisabb felhasználását; (ii) jobb ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtását a biológiai sokféleség és a talajminőség növekedéséért; (iii) az értékesítési láncok jobb szervezését az új, diverzifikált növénytermesztési rendszerekhez, alacsony energiafelhasználással; (iv) új piacokhoz való hozzáférést és alacsonyabb gazdasági kockázatokat új termékek bevezetése révén.

A diverzifikált növénytermesztési rendszereket az egyes pedoklimatikus régiókban található jellemző haszonnövények terepi esettanulmányaiban tesztelik. 

Főbb kategóriák (futó projektjeink)
Pályázatfigyelés
News reference

A Diverfarming projekt tudományos bizottsága megerősíti, hogy az esettanulmányok továbbra is folytatódnak és megköszöni az európai gazdálkodóknak, hogy a COVID-19 járvány körülményei között is dolg

A Diverfarming projekt a brokkoliföldek műtrágya használatának csökkenését érte el babfélékkel való társítással az egyik kísérleti területén Murciában.
A Diverfarming projekt megszilárdítja a termény diverzifikációs technikákat gyakorló gazdálkodók hálózatát.
A Jaeni Egyetem szervezi a III. OLEA nemzetközi projekthálózati rendezvényt 2020. május 26. és 28. között. A rendezvényt két részben kerül megszervezésre, a tapasztalatcsere és K + F + I nemzetközi együttműködések minél sikeresebb előmozdításának céljából.

The diversifications of the Diverfarming project in Andalusia continue moving forward despite the pandemic, with results of 3000kg per hectare of oats grown in the olive grove