Ugrás a tartalomra

Central Europe map

A transznacionális együttműködési programok  lényege,  hogy az egy  területi  egységként értelmezhető, több országból álló területek intézményei közösen keressenek megoldásokat a térséget érintőproblémákra. Magyarország 2014–től a CENTRAL EUROPE, valamint a DUNA transznacionális együttműködési programokban vesz részt.


Az együttműködéseknek – a  programok  fenti célkitűzéséből adódóan – olyan kérdésekkel kell foglalkozniuk, amelyek esetében a közös munka hozzáadott értékkel bír ahhoz képest, mintha az adott ügyet a programban résztvevő országok partnerei külön-külön, nemzeti szinten kívánnák megoldani. Minthogy a projektek célja  a  megoldások  közös  keresése,  de  nem  a  „megoldás”  megvalósítása, a  projektek leginkább  tervezési,  kutatási,  szakmai  együttműködési  jellegűek,  melyek  indokolt  esetben kisebb  kivitelezési  elemeket  is  magukban  foglalhatnak.

 
Egyes  programok – amennyiben  ezt  a  projekt  jellege  indokolja–lehetővé  teszik  profitorientált intézmények  bevonását  is  a partnerségbe, minimális partnerszám legalább 3 partner a programtér három különböző országából. A transznacionális programok eddigi tapasztalatai alapján a projektek átlagos partnerszáma 8-10  partner  4-5  országból, amit  a transznacionális  projektek  azon  általános  célja  indokol, hogy  a  projektek  a  teljes  programtér –vagy  annak  nagy  része –számára  releváns problémával foglalkozzanak

Az Interreg CENTRAL EUROPE program keretében kilenc közép-európai ország intézményei valósítanak meg együttműködési projekteket. A programterület Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia teljes területét, valamint Németország és Olaszország egyes régióit foglalja magába. 
A program keretében az innováció és versenyképesség, a széndioxid-kibocsátás csökkentése, a természeti és kulturális örökség védelme, valamint a közlekedés és mobilitás területén nyílik lehetőség együttműködési projektek kidolgozására.

www.interreg-central.eu

Közép-Európában nagy mennyiségű kőolajat és földgázt t

Feliratkozás a következőre: INTERREG Közép-Európa