V4 Green Universities

V4 Green Universities

A projektet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a Zöld Egyetem program támogatása érdekében dolgozta ki. A V4GU célja, hogy szemléletformálással járuljon hozzá az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Az IPCC a globális felmelegedésről szóló jelentését 2018. október 8-án Incheonban tették közzé. A dokumentum arra hívja fel a figyelmet, hogy a globális felmelegedés 1,5°C-ra történő korlátozása gyors, jelentős változásokat igényel a társadalom minden területén. A nemzetközi jelentés több mint 6000 tudományos publikációra, valamint több ezer szakértő és kormányzati szakember véleményére épül. Legfontosabb üzenete, hogy az emberi tevékenységből származó szén-dioxid kibocsátást 2030-ra a 2010. évi értékhez képest 45%-kal kell csökkenteni, 2050-re pedig el kell érni a „nettó nulla” szintet. A jelentés kiemeli az oktatás és a közösségi együttműködések szerepét, mint a célok elérésének fontos eszközét. A PTE célja az éghajlatváltozással kapcsolatos információk – okok, hatások, teendők – közérthető formában történő megosztása minél több emberrel, elsődlegesen húszezer hallgatójával és több mint hétezer dolgozójával.

A PTE a világ 780 zöld egyetemét ragsoroló UI GreenMetric World University Ranking megmérettetésében 2019-ben előrelépett az előkelő 100. helyre [https://greenmetric.ui.ac.id]. Az Egyetem a partnereit a V4GU projekthez az hálózat Duna Régióba tartozó országainak legsikeresebb zöld egyetemei közül választotta ki, garantálva ezáltal, hogy minden résztvevő értékes tapasztalatokat tud majd megosztani környezettudatos életmód és létesítmény üzemeltetés terén.

Feladataink:

1.    V4GU Zöld Egyetem konferencia szervezése Pécsen. A rendezvény célja az intézmények éghajlatvédelmi programjának megismerése, a hallgatók, oktatók és alkalmazottak mobilizálására alkalmas eszközök bemutatása, sikerességük értékelése. Ösztönözni szeretnénk továbbá a Visegrádi Országok többi egyetemének részvételét zöld egyetem programokban.
2.    Nemzeti workshopok szervezése az öt résztvevő országban a zöld egyetemi programok megvitatására, együttműködési lehetőségek feltárására.
3.    Videokampányok a hallgatók számára: a hallgatók figyelmét csak testreszabott, izgalmas eszközökkel, például online videókkal, infografikákkal, animációkkal lehet megragadni. A TED videók alapját képezik ennek a munkának. Célunk, hogy elmagyarázzuk a hallgatóknak, hogyan befolyásolják mindennapi szokásaik az éghajlatot, és milyen módon változtathatnak mindennapi tevékenységeiken.
4.    Versenyek szervezése: Mivel minden ember szereti összehasonlítani saját eredményeit másokkal, a versenyek (ötletverseny, videopályázat, vetélkedő) hatékony motivációs eszközök a viselkedésformálás terén. A pályázat a legeredményesebb résztvevőket díjakkal jutalmazza.
 

Driven by Danube - Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry

Enhance skills and competences to boost material innovations and eco innovations in automotive industry

A Driven By Danube egy előkészítési projekt, amelyet a Duna Program Seed Money Facility (magvető tőke) forrása támogat egy nagyobb léptékű projekt előkészítése érdekében.
Az autóipar a Duna Régió (DR) számos országának legfontosabb gazdasági motorja lett, amely ugyanakkor nehézségekbe ütközik a K + F felé való elmozdulás és a környezetvédelmi felelősség tekintetében.
A fő projekt célja, hogy megszüntesse azt a tudáshiányt, amelyet a magasan képzett és kompetens szakemberek hiánya okoz az új, környezetbarát gyártási alapanyagok és felhasznált anyagok újrahasznosításának ismeretei terén. Ezeket az ismereteket a partnerek egyetemek és a járműipar részvételével megvalósított duális képzés kialakításával kívánják biztosítani.
A projekt eredményei azok a továbbfejlesztett oktatási tantervek és a kutatási irányelvek, amelyek a duális képzést támogató hosszabb futamidejű és jelentősebb költségvetésű projekt előkészítéséhez szükségesek.
 

EVcc - Electric vehicle competence and experience centre

Electric vehicle competence and experience centre

Az EVCC (Electric vehicle competence and experience centre) projekt az elektromobilitás népszerűsítését segítette elő a határtérségben demonstrációs rendezvények szervezésével és egy határmenti elektromobilitási stratégia összeállításával.

Fő tevékenységei a következők:
•    Workshopok szervezése szakemberek és önkormányzati alkalmazottak számára
•    Határmenti térség elektromobilitási helyzetének vizsgálata 
•    Elektromos autó és töltőállomás beszerzése, majd azok bemutatása demonstrációs rendezvényeken
•    Információs napok szervezése a lakosság számára
•    Elektromobilitási stratégia összeállítása szakértők segítségével
 

A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.