Ugrás a tartalomra

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND, illetve European Joint Programme COFUND (EJP COFUND) programok, illetve ezen programok működési mechanizmusát követő egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázatA Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a a hazai forrás biztosítása révén magyar pályázók bekapcsolódhassanak az Európai Unió Horizont Európa programja keretében a Digitális Kulcstechnológiák partnerség (Key Digital Technologies – KDT) KDT Közös Vállalkozás által menedzselt pályázataiba.A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.A Pécsi Tudományegyetem (PTE) 2024. június 20án komplex képzési napot hirdet KKV-k és civilszervezetek számára az adatvédelem, a (köz)adatvagyon-hasznosítás, anonimizálás, továbbá a digitális és adat alapú egészségügyi technológiák értékelése, valamint a szerzői jog és iparjogvédelem témákban.Az adattudomány és a technológiai innováció dinamikusan fejlődő világában való üzleti hasznosítási lehetőségeket bemutató újabb képzések érhetők el a Magyar Adat EDIH programban.A „Duna régió faipari átalakulási modellje az ipar 4.0 irányába – DRWO4.0” című projekt célja az ipari átalakulás és az ipar 4.0-ra való átállás előmozdításához szükséges készségek fejlesztése az erdő- és fagazdálkodás területén. Mindezt egy transzformációs modell közös kidolgozásával kívánja elérni az együttműködő 14 partner.Az adatvagyon hasznosítása számos lehetőséggel kecsegtet, akár az üzleti szféra, akár a közszféra adatai tekintetében. Különös jelentősége lehet az egészségügyi (személyes) adatok statisztikai és tudományos kutatási célú hasznosításának.Azokat a gazdasági társaságokat, valamint a civil- és közszféra szervezeteit várjuk, amelyek a közadatok újrahasznosításában érdekeltek vagy érdeklődnek a téma iránt.

Időpont: 
Moodle tananyagok elérhetősége: 2024.05.14. 15.00
Online élő konzultáció: 2024.05.16. 17.00-18.00Interjú az „Innovatív digitális nyelvtanulás az egészségügyi szektorban dolgozók számára” (2021-2-AT01-KA220-VET-000049281) című pályázat keretében megvalósult projektről