Care4E - Care for Europe

Care for Europe

A Croix-Rouge française IRFSS Auvergne-Rhône-Alpes a Pécsi Tudományegyetem „Care for Europe” címmel a következő egyetemekkel: a spanyolországi Universitat de Lleida , finnországi Laurea University of Applied Sciences benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült és 2020. szeptember 1-én elindult.

A projekt célja az ápoló képzés Erasmusos vendéghallgatók klinikai gyakorlatának fejlesztése a multikulturalitás szempontjainak figyelembevételével. Az Európa különböző régióiban működő négy konzorciumi partner kulturális sokfélesége ezt a folyamatot igyekszik támogatni a különféle elképzelésék, kulturális szokások, ápolási gyakorlati mobilitás megosztásával.

A projekt várható eredményei:

             Tömeges nyílt online kurzus (MOOC-Massive Open Online Courses) a klinikai mentorok részére. A MOOC egy olyan távoktatási platform korlátlan online hozzáféréssel.

             Jó gyakorlatok kézikönyve, a külföldi vendéghallgatók képzésével, klinikai gyakorlatával foglalkozó kollégáknak

             Rövidfilm, a Erasmus hallgatók élményeivel, az Erasmus mobilitás népszerűsítésére

EDUC+M - EDUCating for Positive Management

EDUCating for Positive Management

Az „EDUCating for Positive Management” projektet az EDUC Európai Egyetem azon hat tagja tervezte, akik pályázatot nyertek az Erasmus + keretében 2019-ben. Mindannyiuk közös érdeke új tananyagok kidolgozása a felelősségteljesebb irányítási megközelítések, köztük a vállalkozói kedv elősegítése érdekében. Minden partner kulcsfontosságú szakértelemmel rendelkezik a projekt témájához kapcsolódóan: a Párizsi Nanterre Egyetem felelős stratégiákkal és üzleti modellekkel, a Potsdami Egyetem vállalkozói tevékenységgel, információs rendszerrel és nyilvános tájékoztatással, a Masaryk Egyetem és a Cagliari Egyetem az érdekelt felek menedzselésével és irányításával, a Pécsi Tudományegyetem marketing megközelítéssel és a Rennes-i Egyetem etikus humán menedzsmenttel.
A társadalmi, környezeti és gazdasági kérdéseket (ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok, EU Agenda 2030, European Green Deal, „Accord de Paris”, …) érintő nemzetközi kötelezettségek, illetve a digitális forradalom összefüggésében az egyetemeknek a menedzsmentben fontos szerepük van a környezeti és társadalmi változások terén az olyan új menedzsment eszközök biztosításán és tanításán keresztül, amelyek segítenek szembenézni 21. század kihívásaival. Ez a COVID 19-t követő krízisre adható új megoldásokkal is összhangban lehet. 
Projektünk általános célja a meglévő menedzsment alapismeretek és tanítás hiányosságainak felszámolása alternatív tartalmak, új eszközök és pedagógiai modellek bemutatásával. Célunk innovatív pedagógiai módszerek bevezetése és kipróbálása, interdiszciplináris és interkulturális környezetben digitális, vegyes és személyes megközelítésekkel tesztelve. A mesterképzéshez négy kurzusból álló program készül: egy online tanfolyam a „Menedzsment a digitális korban” témáról, egy Pozitív Üzlet játék, egy vegyes oktatás az „Innováció a pozitív menedzsmentben” témáról és egy Pozitív Menedzser tanulmányi program.
 

DRYvER - Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks

Securing biodiversity, functional integrity and ecosystem services in DRYing rivER networks

A folyami hálózatok a Föld biodiverzitásának leginkább kritikus területei közé tartoznak. Kulcsfontosságú ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújtanak (pl. ivóvíz és élelmiszer-ellátás, éghajlat-szabályozás), amelyek nélkülözhetetlenek az emberi jólét fenntartásához. Az éghajlatváltozás és a növekvő emberi vízfelhasználás miatt több folyó és patak kiszáradóban van, amely pusztító hatással van a biodiverzitásra és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra. Jelenleg a globális folyami hálózat több mint felének van kiszáradó ága, amelyek száma drámai módon nő. A kiszáradó folyami hálózatok (DRN) azonban a tudósok és a politikai döntéshozók részéről kevés figyelmet kaptak, a nyilvánosság nem ismeri ezek fontosságát. Következésképpen nincs hatékony integrált biodiverzitás megőrzés és nincs az éghajlatváltozással szembesülő DRN-eket érintő ökoszisztéma-kezelési stratégia.
Egy 25 szakértőből (11 országból - Európa, Dél-Amerika, Kína és Amerikai Egyesült Államok), álló multidiszciplináris csoport EU-s erőfeszítésekkel azt fogja vizsgálni, hogy a klímaváltozás az éghajlatváltozás, az áramlási rendszerek változásán és a vízfelhasználáson keresztül, milyen lépcsőzetes hatással van a biodiverzitásra, a DRN-ek ökoszisztéma funkcióira és ökoszisztéma-szolgáltatásaira. A DRYvER (DRYing riVER hálózatok) össze fog gyűjteni kilenc fókuszbeli DRN (esettanulmány) adatait (EU-ból és CELAC-ból), hogy kidolgozzon egy Európában és az egész világon alkalmazható metarendszer-keretet. Ezenkívül létre fog hozni alapvető tudáson alapuló stratégiákat, eszközöket és iránymutatásokat a DRN-ek költséghatékony adaptív kezelésére. Az érdekelt felekkel és a végfelhasználókkal szorosan együttműködve a DRYvER stratégiákat fog kidolgozni a DRN-kben az éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére és az azokhoz való alkalmazkodásra, integrálva a hidrológiai, ökológiai (beleértve a természet alapú megoldásokat), társadalmi-gazdasági és politikai perspektívákat. A DRYvER végeredményei hozzájárulnak a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez, és az éghajlatváltozással kapcsolatos kutatás élvonalába helyezik Európát.
 

LIFE pályázatok

A LIFE programon keresztül idén több mint 450 millió euróra pályázhatnak a tagállami szervezetek a természet és a környezet védelmére irányuló projektekhez, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, az alábbi 3 területet érintve:

LIFE Környezetvédelmi alprogram (természet és biodiverzitás)
LIFE Természetvédelmi alprogram (vízgazdálkodás, hulladékgazdálkodás, erőforrás-hatékonyság, környezet és egészség, levegőminőség és kibocsátások, tájékoztatási, kommunikációs és tudatosságnövelő kampányok)
LIFE CLIMA alprogram (éghajlatváltozás mérséklése, alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, éghajlat-politikai irányítás és tájékoztatás)

  TaMPeD - Joint elaboration and implementation of a primary school talent management and personality development program

  Joint elaboration and implementation of a primary school talent management and personality development program

  A tehetség, mint minden más jelenség, menedzselést igényel. Számos programot terveztek a tehetséges munkaerő menedzselésére az üzleti és szolgáltató szektorban, de nincs egyértelmű program a tehetséges diákok kezelésére az iskolákban. Nem túlzás, hogy a legértékesebb „természeti kincs” az emberi tehetség. A határ két oldalán fekvő iskoláknak nincs egységes tehetségfejlesztési módszertanuk, a tehetséges gyerekek kezelésének jelenlegi alapjait mind tartalomban, mind eszközeiben fejleszteni kell. A legújabb kutatások szerint a sikeres tehetséggazdálkodásnak összetettnek kell lennie és fontos része kell, hogy legyen a tehetséges gyerekek személyiségfejlesztése is. Ez a terület jelenleg hiányzik a meglévő programokból és gyakorlatokból.

  A projekt célja a tehetséggazdálkodási és személyiségfejlesztési program közös kidolgozása és a rugalmas tanulási útvonalak előmozdítása, beleértve a pályaválasztási tanácsadást is.
   

  V4 Green Universities

  V4 Green Universities

  A projektet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) a Zöld Egyetem program támogatása érdekében dolgozta ki. A V4GU célja, hogy szemléletformálással járuljon hozzá az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Az IPCC a globális felmelegedésről szóló jelentését 2018. október 8-án Incheonban tették közzé. A dokumentum arra hívja fel a figyelmet, hogy a globális felmelegedés 1,5°C-ra történő korlátozása gyors, jelentős változásokat igényel a társadalom minden területén. A nemzetközi jelentés több mint 6000 tudományos publikációra, valamint több ezer szakértő és kormányzati szakember véleményére épül. Legfontosabb üzenete, hogy az emberi tevékenységből származó szén-dioxid kibocsátást 2030-ra a 2010. évi értékhez képest 45%-kal kell csökkenteni, 2050-re pedig el kell érni a „nettó nulla” szintet. A jelentés kiemeli az oktatás és a közösségi együttműködések szerepét, mint a célok elérésének fontos eszközét. A PTE célja az éghajlatváltozással kapcsolatos információk – okok, hatások, teendők – közérthető formában történő megosztása minél több emberrel, elsődlegesen húszezer hallgatójával és több mint hétezer dolgozójával.

  A PTE a világ 780 zöld egyetemét ragsoroló UI GreenMetric World University Ranking megmérettetésében 2019-ben előrelépett az előkelő 100. helyre [https://greenmetric.ui.ac.id]. Az Egyetem a partnereit a V4GU projekthez az hálózat Duna Régióba tartozó országainak legsikeresebb zöld egyetemei közül választotta ki, garantálva ezáltal, hogy minden résztvevő értékes tapasztalatokat tud majd megosztani környezettudatos életmód és létesítmény üzemeltetés terén.

  Feladataink:

  1.    V4GU Zöld Egyetem konferencia szervezése Pécsen. A rendezvény célja az intézmények éghajlatvédelmi programjának megismerése, a hallgatók, oktatók és alkalmazottak mobilizálására alkalmas eszközök bemutatása, sikerességük értékelése. Ösztönözni szeretnénk továbbá a Visegrádi Országok többi egyetemének részvételét zöld egyetem programokban.
  2.    Nemzeti workshopok szervezése az öt résztvevő országban a zöld egyetemi programok megvitatására, együttműködési lehetőségek feltárására.
  3.    Videokampányok a hallgatók számára: a hallgatók figyelmét csak testreszabott, izgalmas eszközökkel, például online videókkal, infografikákkal, animációkkal lehet megragadni. A TED videók alapját képezik ennek a munkának. Célunk, hogy elmagyarázzuk a hallgatóknak, hogyan befolyásolják mindennapi szokásaik az éghajlatot, és milyen módon változtathatnak mindennapi tevékenységeiken.
  4.    Versenyek szervezése: Mivel minden ember szereti összehasonlítani saját eredményeit másokkal, a versenyek (ötletverseny, videopályázat, vetélkedő) hatékony motivációs eszközök a viselkedésformálás terén. A pályázat a legeredményesebb résztvevőket díjakkal jutalmazza.
   

  CHP - Culture, heritage and profession – Establishing the professional replenishment of herigate preservation through cultural events

  Culture, heritage and profession – Establishing the professional replenishment of herigate preservation through cultural events

  A PTE BTK Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi Tanszéke alap és mesterfokon is szervez képzéseket – úm. közösségszervező, kulturális örökség szervező, kulturális mediátor – annak érdekében, hogy megfeleljen a felsőoktatás felé támasztott társadalmi és munkaerőpiaci követelménynek, hogy megfelelő tudással és készségekkel rendelkező szakértőket képezzen a kulturális és szocio-gazdasági kihívások megfelelése érdekében. A néphagyományok megőrzését célzó, folyamatos művészi tevékenységet ellátó kulturális egyesületeknek szükségük van olyan elkötelezett és hozzáértő tagok toborzására, akik elhivatottak, hogy tegyenek valamit a kulturális intézetek és egyesületek fenntartásáért és ezen kívül olyan háttérmunkákra is képesek, mint a szervezés, pályázás, pénzügyi ellenőrzés. A pályázat segíti és egyben vizsgálja a horvát népzene és néptánc megőrzését célzó civil szervezeteket. A pályázat összehozza a horvát-magyar határ két oldalán élőket. Ezek az emberek évtizedes hagyományokkal bíró horvát civil szervezetek tagjai és mindemellett a hagyományos zenéért és táncért rajongó horvátok és magyarok.
  A vezető partner, a Társadalmi Befogadás Szakkollégium, felelős a négy megrendezésre kerülő hagyományos horvát népzenei és tánc esemény szakmai háttér vizsgálatának tervezéséért és ellenőrzéséért, továbbá a kutatási tanulmányok elkészültéért, értékeléséért és nyilvánosságra hozásáért. A négy partner, a VIZIN Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, a MOHÁCSI SOKACOK OLVASÓKÖRE Egyesület, a HKUD VALPOVO 1905, Táncegyüttes és a HKUD OSIJEK 1862 Táncegyüttes felel a négy különböző esemény megszervezéséért, ahová a három másik partnert, mint vendég előadókat hívják meg és a vezető partnernek az esemény szervezésével kapcsolatos teljes dokumentációhoz teljes betekintést enged.

  A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

  CABCOS3 - Analysis of the long term efficiency of vaccinations against infectious diseases in the border regions of Croatia and Hungary

  Analysis of the long term efficiency of vaccinations against infectious diseases in the border regions of Croatia and Hungary

  A projekt fő célja a PTE Immunológiai és Biotechnológiai Tanszékének, valamint horvát Baranja Közegészségügyi Szolgálat Tanszékének együttműködésében az, hogy világos és bizonyítékokon alapuló jelentést készítsenek a határmenti populáció immunitás védelméről a a vakcinával megelőzhető fertőző betegségek esetében. Egy egyszerű, gyors, olcsó és hatékony laboratórium elemzési módját az egyéni immunitás vizsgálatának az olyan fertőző betegségek esetén mint a kanyaró, a mumpsz és a rubeola (MMR), a magyar partner kifejlesztette és publikálta. A klasszikus vpc-ket mindkét országban jól szervezett módon felszámolta a közegészségügy, de sajnos egyes erősen fertőző betegségek, beleértve a kanyaró ismét megjelentek világszerte, beleértve a közelmúltban Európát is.

  Mindkét határ menti régióban alapvető fontosságú a veszélyeztetett csoportok azonosítása és az újraoltás protokolljának meghatározása. Ennek a feladatnak a végrehajtásához az említett laboratóriumi módszer alkalmazható, kiterjeszthető.

  A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.

  Tóth Enikő

  Enikő 2016-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának menedzsment szakán. Diplomája megszerzése után pályázatos területen kezdett dolgozni, először egy kiemelt EFOP projektben pénzügyi asszisztensként, majd 2018-tól kezdődően nemzetközi projektek menedzselésével foglalkozik. 2019 eleje óta tagja a PTE nemzetközi pályázatokkal foglalkozó csapatának.

  EDUC - European Digital UniverCity

  European Digital UniverCity

  A European Digital UniverCity tagjai az európai felsőoktatás megújításán és a résztvevők közös Európa-tudatának megerősítésén dolgoznak. A szövetségben részt vevő felsőoktatási intézmények egy új, moduláris és rugalmas irányítási rendszert fognak kiépíteni, valamint összehangolják és átjárhatóvá teszik a saját képzési struktúráikat. További célkitűzés, hogy egy új online campus kialakításával, valamint a virtuális és fizikai mobilitás egyedi keverékével hosszú távon megvalósítsák a szövetség 160 000 hallgatója és 20 000 oktatója nagy részének mobilitását. A projekt részét képezi az is, hogy az öt ország nyelvét és kultúráját kölcsönösen beépítik egymás tananyagába, ez által is erősítve a közös identitás kialakítását.
  A három éves projekt végére egy olyan modell létrehozása és tesztelése a cél, amely új irányt szabhat a közös európai felsőoktatásnak, miközben az egyes partnerintézmények nemzetközi láthatósága is erősödik.